Lediga tjänster

 1. Hur är det att arbeta här
 2. Studenter
 3. Lediga tjänster

Nynas Traineeprogram, Nyex 4.0 - el, instrument, mekanik, automation

Nyexaminerade civilingenjörer inom el, instrument, mekanik eller automation

Är du nyutbildad inom någon av disciplinerna el, instrument, mekanik eller automation och vill starta din karriär inom ett stort, internationellt bolag? Vill du arbeta i en organisation med breda utvecklingsmöjligheter där du under första tiden får chansen att arbeta inom flera olika verksamhetsområden?

________________________________________________________________________

Om Nynas

Nynas är ett specialoljebolag, ledande inom en liten nisch av en enorm industri. Vi har funnits i Sverige sedan 1930-talet och deras fokusområde är på de många applikationer som olja kan användas till förutom bränsle. Exempel på produkter är transformatoroljor, smörjoljor och däckoljor samt bitumen vilket används som bindemedel vid asfaltläggning. Nynas beskriver själva att till skillnad från bränsle, som förbrukas direkt när det används, kan deras lösningar i många fall användas i flera årtionden innan de återanvänds.

Globalt sett har Nynas ca 1000 anställda med produktion i Europa och kontor i över 30 länder. I Sverige har Nynas kontor i Johanneshov (Stockholm) samt raffinaderier i Göteborg och Nynäshamn. På raffinaderiet i Nynäshamn, där de här tjänsterna är placerad, arbetar cirka 300 medarbetare och företagskulturen beskrivs som familjär där värdeorden engagemang, samarbete och proaktivitet genomsyrar hela organisationen.

Vi kan erbjuda dig en utmanande karriär i en utvecklande arbetsmiljö där du kan växa på både ett personlig och ett professionellt plan. Du får möjligheten att arbeta med engagerade kollegor i ett företag med ljusa framtidsutsikter. Nynas har under de senaste fem åren investerat i nya anläggningar och utvecklar ständigt sina raffinaderier mot än större säkerhet och miljövänlighet. Nynas jobb tar dem över hela världen, till kunder på alla kontinenter. Om du är redo för ett globalt äventyr har du kommit till rätt plats.

________________________________________________________________________

Om NyEx och ingenjörsrollen på Nynas

Inom Nynas Manufacturing finns det ett kontinuerligt behov av teknisk expertis. För att kontinuerligt se till att expertisen finns där har vi valt att ha ett trainee- och rotationsprogram vid namn NyEx. Syftet med programmet är att du får rotera mellan teoretisk introduktion och praktiskt arbete på olika avdelningar i olika delar av organisationen för att få en bred kunskap om Nynas Manufacturing. NyEx är ett sätt för Nynas att ligga före och planera långsiktigt för att få in fler ingenjörer och teknisk expertis till företaget. I denna tjänst kommer du tillsammans med 5 andra deltagare genomgå vårt Traineeprogram. Syftet med programmet är att du ska få möjligheten att lära känna Nynas från grunden och få den plattformen du behöver för att fortsätta utvecklas inom organisationen. Programmet löper under ca 12 månader. Som trainee erbjuds du kontinuerlig uppföljning och feedback. Ni tillsammans kommer att genomföra ett gemensamt Introduktionsprogram samt att ni kommer att jobb-rotera inom tre av Nynas verksamhetsområden för att skapa en större förståelse för företaget och dess verksamhet. De avdelningar du kommer att få arbeta på är Maintenance Project, Maintenance Reliability och Engineering.

Som en av ingenjörerna i Maintenance Project gruppen ansvarar man i huvudsak raffinaderiets tekniska utveckling och agerar som projektbeställare och mottagare av tekniska projekt. Det innebär att man:

 • Förbereder och skapar investeringsbegäran av ny teknisk utrustning
 • Agerar beställare och kravställare av tekniska installationer
 • Agerar projektmottagare och kvalitetsgranskar nya tekniska installationer
 • Bistår och samarbetar med projektens discipliningenjörer
 • Fungerar som tekniskt stöd och samarbetar med Maintenance Reliability gruppen

Som en av ingenjörerna i Maintenance Reliability gruppen ansvarar man i huvudsak raffinaderiets anläggningstillgångar genom att identifiera och prioritera det tekniska underhållet. Det innebär att man systematiskt arbetar med:

 • Kritikalitetsanalyser baserat riskanalysering exempelvis FMEA, CBM och RCM.
 • Analysering av Bad Actors, orsaksanalys och förbättringsåtgärder.
 • Analys och effektivisering av nuvarande underhållsaktiviteter.
 • Bistår våra verkstäder med teknisk kompetens och felsökning.
 • Förvaltar och hanterar underhållsdata i vårt underhållsprogram JDE CAM
 • Fungerar som tekniskt stöd och samarbetar med Maintenance Project gruppen

Engineerings huvudsakliga ansvar är att driva ett brett spektrum av projekt inom Nynas. Exempel på projekt kan vara förstudier såsom utvärdering av nya processtekniker samt implementeringsprojekt där anläggningsmodifikationer genomförs.

På samtliga avdelningar är säkerheten central vilket genomsyrar ditt och dina kollegors arbete. Rotationen på de olika avdelningarna kommer innebära att du är några månader på varje plats och målet med detta upplägg är att du ska få en bra inblick och förståelse i Nynas verksamhet. Efter programmets slut kommer du att börja arbetet som Ingenjör på en av avdelningarna som vi beskrivit ovan.

Mer information om Nynas och om NyEx-programmet hittar du i dessa tre videofilmer från tidigare NyEx-deltagare:

Om dig

För att passa i rollen och på Nynas ser vi gärna att du har följande bakgrund och egenskaper

 • Avslutad civilingenjörsutbildning inom någon av disciplinerna el, instrument, mekanik eller automation.
 • Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, även på engelska

För att trivas i rollen är du en självgående person, du har ett starkt driv och engagemang och har förmågan att strukturera och planera ditt arbete väl. Du har god social förmåga och därtill trivs du med att samarbeta med andra såväl som att kunna ta egna initiativ och driva på ditt arbete och resultat. Då arbetet innefattar mycket utredningar och utvecklingsarbete är det viktigt att du är noggrann, tycker om problemlösning samt har en analytisk förmåga och är intresserad av teknik.

Kontaktuppgifter och ansökan

Start: Augusti 2021, tjänsten är en tillsvidareanställning som startar med 6 månaders provanställning.
Plats: Nynäshamn.
Lön: Enligt överenskommelse.
I denna rekrytering så samarbetar vi med Academic Work

Välkommen med din ansökan!

________________________________________________________________________

En anställning på Nynas innebär att arbeta enligt våra tre kärnvärderingar: Dedication, Cooperation och Proactivity.

Att vara dedikerad betyder att göra sitt bästa i varje situation och att ta ansvar för kunder, kollegor och samhället i stort. Nynas medarbetare kompromissar aldrig om säkerhet, hälsa, miljö eller kvalitet.

Att vara samarbetsvillig innebär att arbeta tillsammans för ömsesidig tillit och support, vilket skapar en företagskultur som uppmuntrar gränsöverskridande och tvärfunktionella möten, arbetsrotation och utbildning.

Att vara proaktiv innefattar att tänka framåt, vara öppen för nya idéer och ständigt söka nya lösningar och möjligheter så att Nynas kan fortsätta att ligga i framkant av utvecklingen.