Lediga tjänster

Academic Work söker för Nynas räkning en projektledare med minst 2 års erfarenhet från Processindustrin.

Nynas Engineering Department ansvarar för planering och leverans av projekt inom Nynas. Projekten kan vara av olika karaktär och inkluderar både fristående projekt, en portfölj med mindre tilläggsprojekt, miljöprojekt och undersökningar. Avdelningen ger även tekniskt stöd till raffinaderierna och företagen i hela Nynas-koncernen.

Raffinaderierna ligger i Nynäshamn, Göteborg och Hamburg och det finns många Terminaler och joint ventures finns även utanför Europa.

Ingenjörsorganisationen är indelad i tre grupper; processingenjörer, anläggningsingenjörer och projektingenjörer. Projektledaren är inblandad i tidiga projektfaser med ansvaret för leverans från FEED-fasen till slutförandet och driftsättning.

Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Nynas önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work

Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Nynas. Nynas intention är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. 

ARBETSUPPGIFTER

Som projektledare är du ansvarig för att leda projekt inom Nynas och främst Nynäshamns raffinaderi. I princip är du ansvarig för alla ingenjörsaktiviteter och rapporterar till ansvarig chef för projektteknik i Nynäshamn. Projekten kan även inkludera aktiviteter på andra orter såsom Hamburg eller andra Nynas depåer runt om i värden.

Projektledaren har fullt ansvar för sitt projekt och kommer att styra sina projektresurser i hela matrisorganisationen samt externa konsulter och entreprenörer för att säkerställa att projekten uppfyller sina åtaganden gentemot verksamheten när det gäller HSEQ, funktionalitet, kostnad och tidsplan. Du är även ansvarig för riskhantering, rapportering och kommunikation med övriga Nynas organisationen.

Projektledaren förväntas även bidra till att utveckla och implementera Nynas Projects verktyg och tillhörande processer.

Du kommer till exempel att:

 • ta fram projektplaner
 • ansvara för att budgeten hålls
 • se till att projektet håller sig inom rätt ramar och standarder för branschen

Tjänsten passar dig som tidigare haft en roll som tex delprojektledare eller projektkoordinator inom processindustrin och nu är redo att ta nästa steg i din karriär. 

Kandidatprofil

 • Minst två års erfarenhet inom projektteknik, helst med certifikat i projektledning.
 • En magisterexamen i teknik eller motsvarande teknisk utbildning.
 • En gedigen teknisk bakgrund i kolväte, kemi eller andra relevanta processindustrier.
 • Tidigare erfarenhet av framför allt säkra projektleveranser enligt tidplan och inom budget.
 • Förmåga att hantera förändring och osäkerhet, förutse problem genom god riskhantering.
 • Kommunicera över olika discipliner och effektivt styra arbete i en matrisorganisation.
 • Förmåga att hantera en grupp med många intressenter inom och utanför dina projekt.
 • Erfarenhet av att leda ingenjörer och projekt under tidspress.
 • Du förväntas kunna vara en stark kommunikator och tala och skriva svenska och engelska flytande. Färdighet i ett tredje språk är fördelaktigt.
 • Du är mobil och kan tänka dig att under en tid arbeta med ett projekt på annan ort.

Nynas erbjuder en spännande möjlighet där du har chansen att utveckla dina kunskaper och jobba med motiverade kollegor på utmanande projekt. Du får möjlighet att växa och stödjas inom ett etablerat och framgångsrikt företag med en tydlig tillväxtstrategi

ÖVRIG INFORMATION