Skiftchef till Produktionsgruppen i Nynäshamn

Produktionsgruppen på Nynas raffinaderi i Nynäshamn består av en produktionsingenjörsgrupp, en dagtidsgrupp och fem skiftlag. Avdelningens uppdrag är att säkerställa en säker och tillförlitlig produktion som uppfyller gällande miljövillkor.

Vi söker nu en skiftchef med ambitionen att utveckla skiftlaget och produktionen mot det vi kallar operational excellence.

Vi erbjuder en mycket intressant position där du tillsammans med dedikerade kollegor har möjligheten att direkt påverka säkerheten och resultatet inom produktionen. Beroende på bakgrund erbjuder vi också ett skräddarsytt introduktionsprogram så att du på kortast möjliga tid kan bygga erforderlig kompetens för rollen.

Om jobbet och skiftlaget

Som skiftchef leder du ett arbetslag på 13 operatörer vars uppgift är att hantera och producera bitumen och nafteniska specialoljor på ett säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

Skiftchefen leder och fördelar arbetet på skiftlaget och ansvarar för utvecklingen av laget och dess kompetens inom anläggnings- och processkunskap och lagarbete. Tillsammans med biträdande skiftchefen och skiftlaget skapar skiftchefen bästa möjliga förutsättningar för en stabil och säker drift. Som skiftchef representerar man företaget och produktionsledningen och bidrar aktivt till det strategiska arbetet med att utveckla gruppen. Man är ett föredöme i säkerhetsfrågor. Skiftchefen sitter i produktionsgruppens ledningsgrupp och rapporterar till produktionschefen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar

 • Utveckla kompetensen inom skiftlagen
 • Personalansvar vilket omfattar resursplanering, utvecklings- och lönesamtal
 • Leda skiftlaget mot produktionsgruppens uppsatta mål
 • Aktivt verka för en bra trivsel inom laget genom ett motiverande, engagerat och lyhört ledarskap
 • Medverka vid produktionsgruppens strategiarbete och ansvara för att genomföra denna strategi i det egna skiftlaget
 • Samordnaransvar för produktionsgruppens arbetet under såväl normala betingelser som nödläge
 • Skapa förutsättningar för att underhållsarbete kan göras på ett säkert sätt
 • Tillståndsgivare för alla arbeten inom process- och cisternområdet utanför kontorstid
 • Huvudansvar för säkerheten inom driften under det pågående skiftet
 • Prioritering av arbeten och resurser för att uppnå en så säker och tillgänglig produktion som möjligt
 • Delta i olika förbättringsprojekt för att möta ständigt ökande krav på säkerhet, produktion, arbetsmiljö och miljö

Din profil

Vi tror att du är en person som har förmågan att engagera samt bidra till en god laganda och skapa rätt förutsättningar för att nå uppsatta mål och resultat. Med ett genuint intresse för att arbeta med teknik och människor, god självinsikt i kombination med en stark drivkraft, arbetar du aktivt med att utveckla gruppen, säkerheten och produktionen. Du bygger förtroende genom att vara en god förebild och leder gruppen med ett engagerat och kommunikativt ledarskap.

Vidare ser vi att du uppfyller följande krav

 • Minst 5-10 års driftserfarenhet från process/energiindustri varav ett par år i ledande befattning.
 • Dokumenterat goda ledaregenskaper kommer värderas högt och kan till viss del kompensera delar av driftserfarenheten.
 • Kan kommunicera flytande på både svenska och engelska
 • Bra kunskap och förmåga att hantera IT-system

Arbetet sker i femskift. Företaget gör slumpvisa alkohol- och drogtester på personalen.

Ansökan

I denna rekrytering så arbetar vi med Talentor. För vidare frågor och din ansökan se denna länk https://talentor-sweden.recman.no/job.php?job_id=152711

Välkommen till Nynas!