Lediga tjänster

Skiftchef till Produktionsgruppen i Nynäshamn

Vi söker nu en skiftchef med ambitionen att utveckla skiftlaget och produktionen mot det vi kallar operational excellence.

 Produktionsgruppen på Nynas raffinaderi i Nynäshamn består av en produktionsingenjörsgrupp, en dagtidsgrupp och fem skiftlag. Avdelningens uppdrag är att säkerställa en säker och tillförlitlig produktion som uppfyller gällande miljövillkor.

Vi söker nu en skiftchef med ambitionen att utveckla skiftlaget och produktionen mot det vi kallar operational excellence.

Vi erbjuder en mycket intressant position där du tillsammans med dedikerade kollegor har möjligheten att direkt påverka resultatet inom produktionen.

Om jobbet och skiftlaget

Som skiftchef leder du ett arbetslag på 13 operatörer vars uppgift är att hantera och producera bitumen och nafteniska specialoljor på ett säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

Skiftchefen leder och fördelar arbetet på skiftlaget och ansvarar för utvecklingen av laget och dess kompetens inom anläggnings- och processkunskap och lagarbete. Tillsammans med biträdande skiftchefen och skiftlaget skapar skiftchefen bästa möjliga förutsättningar för en stabil och säker drift. Som skiftchef representerar man företaget och produktionsledningen och bidrar aktivt till det strategiska arbetet med att utveckla gruppen. Man är ett föredöme i säkerhetsfrågor. Skiftchefen sitter i produktionsgruppens ledningsgrupp och rapporterar till produktionschefen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar

 • Utveckla kompetensen inom skiftlagen
 • Personalansvar vilket omfattar resursplanering, utvecklings- och lönesamtal
 • Leda skiftlaget mot produktionsgruppens uppsatta mål
 • Aktivt verka för en bra trivsel inom laget genom ett motiverande, engagerat och lyhört ledarskap
 • Medverka vid produktionsgruppens strategiarbete och ansvara för att genomföra denna strategi i det egna skiftlaget
 • Samordnaransvar för produktionsgruppens arbetet under såväl normala betingelser som nödläge
 • Skapa förutsättningar för att underhållsarbete kan göras på ett säkert sätt, bland annat genom en välfungerande och säker tillståndshantering och avställning av processutrustning
 • Tillståndsgivare för alla arbeten inom process- och cisternområdet utanför kontorstid
 • Huvudansvar för säkerheten inom driften under det pågående skiftet
 • Prioritering av arbeten och resurser för att uppnå en så säker och tillgänglig produktion som möjligt
 • Delta i olika förbättringsprojekt för att möta ständigt ökande krav på säkerhet, produktion, arbetsmiljö och miljö
 • Arbetet sker i femskift

Din profil

Vi tror att du är en person som har förmågan att engagera samt bidra till en god laganda och skapa rätt förutsättningar för att nå uppsatta mål och resultat. Med ett genuint intresse för att arbeta med teknik och människor, god självinsikt i kombination med en stark drivkraft, arbetar du aktivt med att utveckla gruppen, säkerheten och produktionen. Du bygger förtroende genom att vara en god förebild och leder gruppen med ett engagerat och kommunikativt ledarskap.  

Vidare ser vi att du uppfyller följande krav:

 • Minst 5-10 års driftserfarenhet från process/energiindustri varav ett par år i ledande befattning med dokumenterat goda ledaregenskaper. Erfarenhet inom något av följande områden ses som ett stort plus: oljeraffinering/petrokemisk industri, tillståndshantering, avställning av processutrustning.
 • Kan kommunicera flytande på både svenska och engelska
 • Bra kunskap och förmåga att hantera IT-system för bland annat avvikelserapportering och underhåll

Kontakt och ansökan

För frågor om tjänsten kontakta Karl-Oskar Lidström, Produktionschef, på +46-76-119 67. Välkommen med din ansökan senast den 17 november till Apply.MF@nynas.com


Att arbeta på Nynas betyder att arbeta enligt våra tre kärnvärden:

Dedication, Cooperation and Proactivity.

Dedication - Dedikering innebär att alltid göra sitt yttersta och ta ansvar för internkunder, kollegor och omgivande miljön

Cooperation - Samarbete innebär att aktivt verka som en kultur där som uppmuntrar tvärfunktionella möten, jobbrotation och utbildning

Proactivity - Proaktivitet innebär att lyfta blicken, vara öppen för nya ideér och ständigt söka nya och bättre lösningar på problem och möjligheter.

På Nynas genomförs slumpvisa alkohol- och drogtester.