Färgstark olja

Flera av Nynas processoljor stödjer de kvalitetskrav som ställs på specialoljor i antiskumningsmedel. Det är ett viktigt tillsatsmedel för bland annat tillverkning av målarfärg.

Skum bildas när gas innesluts i en tunn film av – vanligtvis – vätska. Skummet är instabilt och faller förr eller senare sönder. Så fort du slutar skaka en vattenflaska går luften tillbaka till luft och vatten till vatten. Tillsätts några droppar tvättmedel eller schampo i vattnet blir skummet mer varaktigt på grund av att luftbubblorna stabiliseras av ett ytaktivt ämne.

Skumbildning är alltså önskvärt i många vardagliga situationer. För vissa industriella processer är det tvärtom – skummet skulle komplicera och bromsa tillverkningen av allt från etanol till socker. Därför används antiskumningsmedel som destabiliserar bubblorna och därmed reducerar skumbildningen.

En viktig kategori av antiskumningsmedel innehåller mineraloljor, oftast tillsammans med ytaktiva ämnen. Det är en attraktiv marknad för Nynas eftersom nafteniska processoljor har bra lösningsförmåga för de andra ingredienserna i formuleringen samt relativt hög blandbarhet med vatten. Andra fördelar är goda hälso- och miljöegenskaper. Allt detta är en styrka när man ska skräddarsy antiskumningsmedel som till exempel används för att tillverka målarfärg.

Varsågod att fortsätta...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential ska du prata med Nynas communications.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Kommunikation kontakter

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48

Eva Näslund Carlsson

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500

Veronica Arvidsson Gomez

Project Manager Communications

phone number + 46 8 602 12 55
mobile number + 46 703 51 36 48