Färgstark olja

Flera av Nynas processoljor stödjer de kvalitetskrav som ställs på specialoljor i antiskumningsmedel. Det är ett viktigt tillsatsmedel för bland annat tillverkning av målarfärg.

Skum bildas när gas innesluts i en tunn film av – vanligtvis – vätska. Skummet är instabilt och faller förr eller senare sönder. Så fort du slutar skaka en vattenflaska går luften tillbaka till luft och vatten till vatten. Tillsätts några droppar tvättmedel eller schampo i vattnet blir skummet mer varaktigt på grund av att luftbubblorna stabiliseras av ett ytaktivt ämne.

Skumbildning är alltså önskvärt i många vardagliga situationer. För vissa industriella processer är det tvärtom – skummet skulle komplicera och bromsa tillverkningen av allt från etanol till socker. Därför används antiskumningsmedel som destabiliserar bubblorna och därmed reducerar skumbildningen.

En viktig kategori av antiskumningsmedel innehåller mineraloljor, oftast tillsammans med ytaktiva ämnen. Det är en attraktiv marknad för Nynas eftersom nafteniska processoljor har bra lösningsförmåga för de andra ingredienserna i formuleringen samt relativt hög blandbarhet med vatten. Andra fördelar är goda hälso- och miljöegenskaper. Allt detta är en styrka när man ska skräddarsy antiskumningsmedel som till exempel används för att tillverka målarfärg.

Varsågod att fortsätta...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential ska du prata med Nynas communications.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Hans Östlin

Född 1961. Kommunikationsdirektör. Utbildning: Berghs School of Communication. IHM Business School. Tidigare erfarenhet: olika befattningar inom marknadsföring och kommunikation på ITT Flygt och Nynas, senior consultant på Rita Platzer PR. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Nationalitet: svensk.

email number hans.ostlin@nynas.com

Eva Näslund Carlsson

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500

Teresa Fischer

Head of Internal Communications

phone number +46 8 602 12 70
mobile number +46 72 240 91 25

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48