Kan du flyga tre jumbojets samtidigt?

Det är inte ett lätt jobb att vara operatör på ett oljeraffinaderi. Du förväntas hela tiden hålla ett vakande öga på över 300 mätare.

En pilot på en jumbojet behöver "bara" hålla koll på ett hundratal mätare. Data från 7 000 givare i hela raffinaderiet matas kontinuerligt till 25 paneler i kontrollrummet. "Som operatör har du ett stort ansvar, dels för utrustning värd många miljarder och så givetvis för säkerheten", säger en erfaren operatör på raffinaderiet i Nynäshamn.

Varsågod att fortsätta...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential ska du prata med Nynas communications. Lämpliga bilder finns i vår bildbank.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Östlin, Hans

Born 1961. Director Communication. Employed since: 2006. In current position: 2006. Nationality: Swedish.

email number hans.ostlin@nynas.com

Näslund Carlsson, Eva

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500

Fischer, Teresa

Head of Internal Communications

phone number +46 8 602 12 70
mobile number +46 72 240 91 25

Näslund, Kristina

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48