Oljan som kommer tillbaka

Den stora majoriteten av råoljan blir bränsle, som konsumeras direkt när den används och bara lämnar rök efter sig. Bara en väldigt liten del av oljan som tillverkas i Nynas raffinaderier slutar som bränsle.

Den används istället i trycksvärta. Och i bitumen för vägar och tak. Och i smörjmedel, bindemedel, bilar, hushållsapparater, däck – listan är (nästan) oändlig. En produktspecialist på Nynas uttrycker det så här: "Till skillnad från bränsle kan våra produkter återanvändas, ibland många gånger. Vi försöker ta en ändlig resurs – olja – och få den att räcka så länge som fantasin och tekniken tillåter."

Varsågod att fortsätta...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential ska du prata med Nynas communications. Lämpliga bilder finns i vår bildbank.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Hans Östlin

Född 1961. Kommunikationsdirektör. Utbildning: Berghs School of Communication. IHM Business School. Tidigare erfarenhet: olika befattningar inom marknadsföring och kommunikation på ITT Flygt och Nynas, senior consultant på Rita Platzer PR. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Nationalitet: svensk.

email number hans.ostlin@nynas.com

Eva Näslund Carlsson

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500

Teresa Fischer

Head of Internal Communications

phone number +46 8 602 12 70
mobile number +46 72 240 91 25

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48