Sjöräddningen

Olyckor med olja brukar få allvarliga konsekvenser – både för miljön och för alla som bor eller arbetar i närheten.

Det är därför Nynas stödjer Svenska Sjöräddningssällskapet genom att finansiera nya länsor – som nu finns på plats på 26 räddningsstationer runt om i landet. "Vi hjälper inte bara till med finansieringen utan också med utbildningen av över 200 besättningsmedlemmar", säger Hans Östlin, kommunikationsdirektör.

Varsågod att fortsätta...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential ska du prata med Nynas communications. Lämpliga bilder finns i vår bildbank.

Image bank

Bildbank

Följande är avsett för media som kan ladda ned och använda bilderna för publicering i olika kanaler, exempelvis branschtidningar, nyhetsbrev osv.

Läs mer om Bildbank

Östlin, Hans

Born 1961. Director Communication. Employed since: 2006. In current position: 2006. Nationality: Swedish.

email number hans.ostlin@nynas.com

Näslund Carlsson, Eva

Head of Marketing Communications Bitumen

phone number +46 8 602 12 00
mobile number +46 070 88 33 500

Fischer, Teresa

Head of Internal Communications

phone number +46 8 602 12 70
mobile number +46 72 240 91 25

Näslund, Kristina

Head of Market Communication Naphthenics

phone number +46 8 602 12 53
mobile number +46 76 108 14 48