Nyheter

2020-09-16 09:05

Ägarförändring i Nynas

Neste meddelade idag att man sålt hela sitt aktieinnehav i Nynas till Bitumina, ett globalt bitumenföretag som är verksamt i mer än 100 länder. Detta är ett viktigt steg i Nynas pågående företagsrekonstruktion.

Som ett resultat av ägarförändringarna är Bitumina Industries Ltd nu den största aktieägaren i Nynas AB med 50 procent av aktierna. Nynässtiftelsen äger 35 procent och PdVSA 15 procent av aktierna i Nynas AB (avrundat antal).

Ägarförändringen som meddelades idag är ett viktigt steg i Nynas pågående företagsrekonstruktion. För att framgångsrikt slutföra rekonstruktionen fortsätter diskussionerna med Nynas huvudborgenärer.

Nynas har ansökt om en förlängning av rekonstruktionen och ett beslut från domstolen väntas den 17 september. Nynas och rekonstruktörerna förväntar sig att rekonstruktionen kan slutföras inom den kommande tremånadersperioden.

Uppdateringar om Nynas AB:s rekonstruktion publiceras på www.nynas.com/sv/media/nynas-foretagsrekonstruktion.

Läs mer

Godkänd förlängning av Nynas rekonstruktion

Södertörns tingsrätt godkände idag en förlängning av Nynas AB:s företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader fram till 15 december, 2020.

Läs mer om Godkänd förlängning av Nynas rekonstruktion

Significant addition to Nynas rubber lab

Tommie Ibert, Development Engineer, tests the new advanced video extensometer that has been installed at the Nynas Rubber Compounding Lab in Nynäshamn.

Läs mer om Significant addition to Nynas rubber lab

Nynas ansöker om förlängd rekonstruktion - betydande framsteg, tid att slutföra behövs

Nynas AB har idag ansökt vid Södertörns tingsrätt om förlängning av företagsrekonstruktionen med ytterligare tre månader. Rekonstruktörerna stöder och tillstyrker till fullo en förlängning av omorganisationen. Ett beslut från tingsrätten förväntas meddelas den 17 september.

Läs mer om Nynas ansöker om förlängd rekonstruktion - betydande framsteg, tid att slutföra behövs