Nyheter

2021-11-24 14:06

Bitumen Matters Nr. 3 2021

Presidentmässig landning Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

 

Presidentmässig landning

Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

Fler intressanta artiklar i Bitumen Matters:

Ökad livslängd, inget ökat fotavtryck

I flera år har Nynas undersökt möjligheten att blanda in förnybart material som innehåller biogent kol i bindemedel för att uppnå ett lägre koldioxidavtryck.

Motorcenter Norway

För den här typen av specialanläggningar ställs extra stora krav på såväl asfaltens kvalitet som utförandet.

Diskussionen

”Det komplexa samspelet mellan olika aspekter av hållbarhet utmanar vägbyggnadsindustrin”

Besök Bitumen Matters microsajt

Ladda ner PDF

 

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet