Nyheter

2022-05-02 10:00

Vd-byte i Nynas

Nynas vd och koncernchef Bo Askvik har meddelat styrelsen att han har beslutat att lämna sin tjänst efter 8 år i bolaget. Styrelsen har utsett Stein Ivar Bye till tillförordnad vd.

Efter den senaste tidens refinansiering har Nynas vd Bo Askvik beslutat att lämna sin post efter att framgångsrikt lett Nynas genom sanktioner, Covid-19, den genomförda rekonstruktionen och nu refinansieringen. Bo har visat ett otroligt engagemang och med bravur hanterat Nynas många utmaningar under denna period.

– Det har varit ett nöje och ett privilegium att få leda företaget under dessa år och att arbeta med så många engagerade och begåvade kollegor. Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans under dessa år av aldrig tidigare skådade utmaningar för Nynas. Nu är det rätt tid för mig att lämna över ansvaret att leda Nynas. Med rekonstruktionen som slutligen blev klar i januari och refinansieringen avslutad i april kommer Nynas nu att starta en förändringsresa för att bli ett ännu starkare företag till nytta för alla intressenter och samhället, säger Bo Askvik, Nynas vd och koncernchef.

Bo Askvik kvarstår som ordförande i Nynässtiftelsen, aktieägare i Nynas, och kommer därmed att stödja bolagets fortsatta utveckling.

Styrelsen är mycket tacksam för Bo’s ledarskap under hans insats på Nynas. Efter Bo’s beslut har styrelsen påbörjat sökandet efter en ny vd. Stein Ivar Bye, nyligen utsedd till styrelseordförande i Nynas på årsstämman, kommer att sköta vd-uppgifterna interimt tills en permanent vd har utsetts.

Stein har erfarenhet från ett flertal ledande befattningar i ExxonMobil, var tidigare COO på Preem AB, vd på Essar Oil UK och har varit ledamot i Nynas styrelse sedan augusti 2021.

– Det har varit ett privilegium att vara en del av Nynas styrelse sedan augusti 2021 och jag känner mig hedrad över att bli vald till styrelseordförande och tillförordnad vd. Jag ser fram emot att arbeta med resten av styrelsen och Nynas intressenter i nästa kapitel av bolaget. Nynas har bevisat sin flexibilitet i en föränderlig värld i nära 100 år. Det här är ett bevis på Nynas-organisationens engagemang och jag ser mycket fram mot att få vara en del av resan framåt., säger Stein Ivar Bye.

 

Lösningar för omställningen till ett hållbart samhälle

Nynas erbjuder bitumen och nafteniska specialprodukter för applikationer som berör människors liv varje dag, till exempel inom elektrifiering och väginfrastruktur. Vår kärnkompetens är att förädla tunga molekyler till högpresterande specialprodukter med lång livslängd. Vi verkar på en internationell marknad med starkt fokus på Europa och vi har ett nära samarbete med kunderna för att skapa lösningar för att möta utmaningarna och fånga möjligheterna i omställningen till ett hållbart samhälle.

 

För mer information kontakta

Johan Andersson

Vice VD, Strategi och Hållbarhet Anställd sedan 2022. I nuvarande befattning sedan 2022. Född 1966. Nationalitet: svensk.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet