Nyheter

2020-12-28 13:21

Efter beslut i hovrätten

Nynas avslutar formellt rekonstruktionen

Tingsrättens beslut från den 30 november att fastställa ackordet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion överklagades av Skatteverket den 21 december. Skattemyndighetens fordran har sedan dess betalats, med den inverkan att myndigheten inte har någon återstående rätt att invända mot att det formella offentliga ackordet träder i kraft. Skattemyndigheten har därefter dragit tillbaka sitt överklagande och hovrätten har idag beslutat skriva av målet. Tingsrättens beslut från den 30 november står därmed fast.

Skatteverkets överklagan försenade emellertid det offentliga ackordet med några veckor, vilket innebar att ackordet nu träder i kraft den 19 januari 2021.

Ingen annan part gjorde några invändningar mot det formella offentliga ackordet och fristen för överklagande har löpt ut.

”Nynas kommer ut ur rekonstruktionen som ett starkare företag med 5-års säkrad finansiering och en stark balansräkning. Tillsammans med våra trogna kunder och leverantörer kommer vi kraftfullt att gå vidare och fortsätta att utveckla vår verksamhet på alla våra globala marknader. Vi är redo att ta tillbaka förlorade marknadsandelar och mer”, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

Läs mer

Nynas blasts through the boundaries

Explosives that contain highly refined oil with a low sulphur and aromatic content generate lower greenhouse gas emissions.

Läs mer om Nynas blasts through the boundaries

Nynas in top 1% for sustainability

Nynas has received the coveted EcoVadis Platinum CSR rating, this puts the company in the top 1% for sustainability performance.

Läs mer om Nynas in top 1% for sustainability

Nynas investerar för tryggad produktion och förbättrad miljö

Nynas investerar 190 miljoner kronor för att säkra tillgången på bitumen för den nordiska infrastrukturen. Samtidigt kan utsläppen av koldioxid minskas med 34%.

Läs mer om Nynas investerar för tryggad produktion och förbättrad miljö