Nyheter

2020-12-28 13:21

Efter beslut i hovrätten

Nynas avslutar formellt rekonstruktionen

Tingsrättens beslut från den 30 november att fastställa ackordet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion överklagades av Skatteverket den 21 december. Skattemyndighetens fordran har sedan dess betalats, med den inverkan att myndigheten inte har någon återstående rätt att invända mot att det formella offentliga ackordet träder i kraft. Skattemyndigheten har därefter dragit tillbaka sitt överklagande och hovrätten har idag beslutat skriva av målet. Tingsrättens beslut från den 30 november står därmed fast.

Skatteverkets överklagan försenade emellertid det offentliga ackordet med några veckor, vilket innebar att ackordet nu träder i kraft den 19 januari 2021.

Ingen annan part gjorde några invändningar mot det formella offentliga ackordet och fristen för överklagande har löpt ut.

”Nynas kommer ut ur rekonstruktionen som ett starkare företag med 5-års säkrad finansiering och en stark balansräkning. Tillsammans med våra trogna kunder och leverantörer kommer vi kraftfullt att gå vidare och fortsätta att utveckla vår verksamhet på alla våra globala marknader. Vi är redo att ta tillbaka förlorade marknadsandelar och mer”, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

Läs mer

Nynas rekonstruktion förväntas formellt avslutas i januari 2021

Tingsrättens beslut från den 30 november att fastställa ackordet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion har överklagats av Skatteverket den 21 december. Synnerliga skäl har därefter tillämpats och Nynas har med rekonstruktörernas godkännande per 22 december 2020 erlagt full betalning till Skatteverket och därmed har Skatteverket inte längre någon fordran.

Läs mer om Nynas rekonstruktion förväntas formellt avslutas i januari 2021

Time to reformulate as Group I departs

The long-term trend of a reduced supply of Group I oils is accelerating. It is now time for formulators to consider Group I replacements for applications such as industrial lubricants, metalworking fluids and process oil. Nynas’ NYBASE® range is engineered for this very purpose.

Läs mer om Time to reformulate as Group I departs

Nynas avslutar rekonstruktionen framgångsrikt

Södertörns tingsrätt beslutade idag att Nynas företagsrekonstruktion är slutförd efter ett borgenärsmöte där det tidigare inlämnade ackordsförslaget godkändes.

Läs mer om Nynas avslutar rekonstruktionen framgångsrikt