Nyheter

2022-05-23 10:31

Ett nytt Nynas tar form - fokus på huvudmarknaderna i Europa

Världen förändras i snabb takt och Nynas genomför nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för nafteniska specialoljor och bitumen. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en än mer konkurrenskraftig kundupplevelse - genom anpassad produktionskapaciteten och geografiskt närmare nyckelkunder säkras framtida leveranser.

De strategiska förändringarna innebär att Nynas säkerställer en hållbar och lönsam framtid och behåller marknadspositionen som den viktiga europeiska leverantören av infrastruktur och energilösningar för omställningen till ett hållbart samhälle. Nynas inriktar sig på fyra strategiska områden inom hållbarhet: produktutveckling, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

– Vi är övertygade om att ett mer fokuserat företag kommer att ge oss kapacitet att investera i det som är viktigast för företagets framtid och för våra kunder. Nynas närmar sig 100 år tack vare vår förmåga att anpassa oss till en ständigt föränderlig värld, och vi planerar att fira många fler år framöver, säger Stein-Ivar Bye, Nynas styrelseordförande.

Den nya inriktningen gör att verksamheten blir mindre utsatt för svängningar i marknaden och geopolitiken. Riskprofilen reduceras också genom fokus på lönsamma kunder och marknader, ett minskat behov av extern finansiering samt lägre kostnader.

Nynas blir efter förändringen ett mindre företag med lägre omsättning, men samtidigt med förbättrat resultat och kapacitet att investera i det som är mest väsentligt för framtiden.

Fokus på effektivitet och kundservice
I Amerika, Asien och Stillahavsområdet minskas direktförsäljning med fokus på utvalda marknader och produktsegment. I Asien och Stillahavsregionen kommer Nynas att centralisera och skapa en mer effektiv verksamhet utifrån kontoret i Singapore, och i Amerika kommer Nynas att minska direktförsäljningen till en mindre strömlinjeformad verksamhet baserad i Argentina.

I Norden, Baltikum och Storbritannien kommer Nynas att centralisera sin verksamhet och skapa en effektivare verksamhet baserad på högpresterande produkter och ett optimerat leveransnät.

– De planerade och aviserade förändringarna representerar en stor och spännande förändringsresa för Nynas, avslutar Stein-Ivar Bye.

Kommunikation kontakter

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

mobile number +46 76 108 14 48
email number Send an email

Veronica Arvidsson Gomez

Marketing Communications Specialist

phone number + 46 8 602 12 55
mobile number + 46 703 51 36 48
email number Send an email

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet