Nyheter

2020-09-17 11:23

Godkänd förlängning av Nynas rekonstruktion

Södertörns tingsrätt godkände idag en förlängning av Nynas AB:s företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader fram till 15 december, 2020.

Nu finns förutsättningar för ett långsiktigt hållbart avtal för att avsluta rekonstruktionen av Nynas. Ägarförändringen som meddelades nyligen är ett viktigt steg och för att framgångsrikt slutföra rekonstruktionen fortsätter diskussionerna med Nynas huvudborgenärer.

Mot bakgrund av ägarförändringen förväntar sig Nynas och rekonstruktörerna att slutföra omorganisationen inom den kommande tremånadersperioden.

Läs mer

A rising star at Nynas

Rena Soh has been nominated for the ICIS Rising Star - Asia Pacific Award, which celebrates the best up and coming talent in the base oils and lubricants industry.

Läs mer om A rising star at Nynas

The brains of Nynas - Carolina Hurtado

Carolina manages PQ&TS, which is dedicated to monitoring and maintaining Nynas’ product quality throughout the production and handling chain to customers. Find out what's on her mind.

Läs mer om The brains of Nynas - Carolina Hurtado

Ägarförändring i Nynas

Neste meddelade idag att man sålt hela sitt aktieinnehav i Nynas till Bitumina, ett globalt bitumenföretag som är verksamt i mer än 100 länder. Detta är ett viktigt steg i Nynas pågående företagsrekonstruktion.

Läs mer om Ägarförändring i Nynas