Nyheter

2020-09-17 11:23

Godkänd förlängning av Nynas rekonstruktion

Södertörns tingsrätt godkände idag en förlängning av Nynas AB:s företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader fram till 15 december, 2020.

Nu finns förutsättningar för ett långsiktigt hållbart avtal för att avsluta rekonstruktionen av Nynas. Ägarförändringen som meddelades nyligen är ett viktigt steg och för att framgångsrikt slutföra rekonstruktionen fortsätter diskussionerna med Nynas huvudborgenärer.

Mot bakgrund av ägarförändringen förväntar sig Nynas och rekonstruktörerna att slutföra omorganisationen inom den kommande tremånadersperioden.

Läs mer

Nynas rekonstruktion förväntas formellt avslutas i januari 2021

Tingsrättens beslut från den 30 november att fastställa ackordet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion har överklagats av Skatteverket den 21 december. Synnerliga skäl har därefter tillämpats och Nynas har med rekonstruktörernas godkännande per 22 december 2020 erlagt full betalning till Skatteverket och därmed har Skatteverket inte längre någon fordran.

Läs mer om Nynas rekonstruktion förväntas formellt avslutas i januari 2021

Time to reformulate as Group I departs

The long-term trend of a reduced supply of Group I oils is accelerating. It is now time for formulators to consider Group I replacements for applications such as industrial lubricants, metalworking fluids and process oil. Nynas’ NYBASE® range is engineered for this very purpose.

Läs mer om Time to reformulate as Group I departs