Nyheter

2020-09-17 11:23

Godkänd förlängning av Nynas rekonstruktion

Södertörns tingsrätt godkände idag en förlängning av Nynas AB:s företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader fram till 15 december, 2020.

Nu finns förutsättningar för ett långsiktigt hållbart avtal för att avsluta rekonstruktionen av Nynas. Ägarförändringen som meddelades nyligen är ett viktigt steg och för att framgångsrikt slutföra rekonstruktionen fortsätter diskussionerna med Nynas huvudborgenärer.

Mot bakgrund av ägarförändringen förväntar sig Nynas och rekonstruktörerna att slutföra omorganisationen inom den kommande tremånadersperioden.

Läs mer

Nynas blasts through the boundaries

Explosives that contain highly refined oil with a low sulphur and aromatic content generate lower greenhouse gas emissions.

Läs mer om Nynas blasts through the boundaries

Nynas in top 1% for sustainability

Nynas has received the coveted EcoVadis Platinum CSR rating, this puts the company in the top 1% for sustainability performance.

Läs mer om Nynas in top 1% for sustainability

Nynas investerar för tryggad produktion och förbättrad miljö

Nynas investerar 190 miljoner kronor för att säkra tillgången på bitumen för den nordiska infrastrukturen. Samtidigt kan utsläppen av koldioxid minskas med 34%.

Läs mer om Nynas investerar för tryggad produktion och förbättrad miljö