Nyheter

2022-05-02 10:10

Nya styrelseledamöter i Nynas AB utsedda

Vid årsstämman i Nynas AB utsågs följande nya styrelseledamöter.

Vid årsstämman i Nynas AB utsågs följande nya styrelseledamöter:

  • Stein Ivar Bye - ny styrelseordförande: En oberoende styrelseledamot som bidrar med trettio års erfarenhet från processindustrin med tidigare arbetslivserfarenhet på ExxonMobil, Preem AB och Essar Oil UK. Stein har varit medlem i Nynas styrelse sedan augusti 2021.
  • Ewa Björling - ny styrelseledamot: En erfaren och professionell styrelseledamot i olika företag och branscher. För närvarande är hon styrelseledamot i Essity AB (publ), Biogaia AB (publ), ordförande Xolaris AB och Min Doktor AB. Hennes bakgrund är som docent i virologi från Karolinska Institutet, riksdagsledamot 2002-2014 och handelsminister i den svenska regeringen 2007-2014.
  • Christopher Plummer - ny styrelseledamot: En erfaren investerare och kreditanalytiker från Davidson Kempner, med en karriär som täcker ett brett spektrum av strategiskt arbete med både företag och fastigheter.

 

På samma möte gjordes följande ändringar:

Magnus Wittbom avgår som styrelseordförande och Fredrik Lundström som styrelseledamot.

Pia Ovrin avgår som arbetstagarrepresentant och ersätts av Alireza Saberi.

 

Lösningar för omställningen till ett hållbart samhälle

Nynas erbjuder bitumen och nafteniska specialprodukter för applikationer som berör människors liv varje dag, till exempel inom elektrifiering och väginfrastruktur. Vår kärnkompetens är att förädla tunga molekyler till högpresterande specialprodukter med lång livslängd. Vi verkar på en internationell marknad med starkt fokus på Europa och vi har ett nära samarbete med kunderna för att skapa lösningar för att möta utmaningarna och fånga möjligheterna i omställningen till ett hållbart samhälle.

 

För mer information kontakta

Johan Andersson

Vice VD, Strategi och Hållbarhet Anställd sedan 2022. I nuvarande befattning sedan 2022. Född 1966. Nationalitet: svensk.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet