Nyheter

2018-11-08 10:05

NYNAS 90 ÅR - DET ÄR DAGS ATT FIRA VÅR RESA

8 november 2018 markerade en stolt milstolpe i Nynas historia, då vi firade vårt 90-årsjubileum och såg fram emot en ljus framtid.

1928 var ett händelserikt år. Den skotske forskaren Alexander Fleming upptäckte penicillin och Mickey Mouse skapades vid Walt Disney Studios i Amerika. Samma år fick Sverige, efter en ansökan till länsstyrelsen i Stockholms län, tillstånd att bedriva raffinering av eldfarliga oljor i Nynäshamn. Kunde vår grundare ha föreställt sig vad framtiden skulle innebära för Nynas? Den 8 november firade vi att vi uppnått 90 år och reflekterade över vår resa.

90 år är en mycket lång tid inom oljeindustrin och sedan vi grundades har Nynas sett allt: vi fanns före Wall Street-kraschen 1929; tittade på när Apollo 11 landade på månen 1969; hälsade det nya årtusendet år 2000; gick med i Facebook efter starten 2004 och i 2011 (när världsbefolkningen officiellt passerade 7 miljarder) hade vi stärkt vår position som marknadsledande inom nafteniska specialoljor och bitumen, vilket fortfarande är fallet idag. Det har varit riktigt ett äventyr, men hur kom vi hit?

De två energikriserna på 1970-talet fick Nynas att ändra strategi. Företaget skiftade bort från bensin, diesel, bränsleolja och smörjmedelsproduktion, och mot ökad specialisering med inriktning på nafteniska oljor och bitumen. Detta beslut förändrade Nynas från ett familjeföretag till den globala leverantör vi är idag. Men en sak har inte förändrats, vi är fortfarande ett företag byggt på speciella människor.

Pia Ovrin, Supply Chain, Stockholm, har arbetat för Nynas sedan 1987 och deltog i arbetet att genomföra den strategiska förändringen att stärka produktionen av nafteniska oljor.

"Att delta i det nafteniska projektet var mitt första jobb och det var väldigt kul", säger Pia, som representerar den tredje generationen i hennes familj som arbetar för Nynas.

"Min farfar började på Nynas i början av 1940-talet då han arbetade på personalavdelningen och som sjukvårdare på plats. Han reste runt om i Sverige för att rekrytera anställda till raffinaderiet. Min mormor skötte restaurangen på raffinaderiet i många år och min far arbetade också för Nynas med tekniska ritningar av tankar och rörsystem. Jag tycker att vi fortfarande har känslan av att vara ett familjeföretag, även om vi är globala. För våra kunder betyder det pålitlighet och en familjär kontakt som har kunskap om deras affär.”

Nynas fortsätter att värdera kunskap och erfarenhet från medarbetarna, såväl som att försöka rekrytera framtida innovatörer och tänkare.

Natalia Martinez (bild), Technical Manager Electrical Industry, Nynäshamn, började för Nynas 2004 och betonar vikten av att förändras med tiden som företaget har gjort.

"Vår historia ger en solid grund, men vi ser också framåt. Världen förändras, och vår fullständiga historia har ännu inte skrivits."

Nynas produkter finns överallt. Oavsett om det är bitumen på våra vägar, nafteniska oljor i våra däck och träningsskor eller lim, fetter och basoljor så har Nynas en unik möjlighet att påverka samhället under den närmsta delen av vår resa. Vi kan bidra till att skapa en säkrare, mer hållbar och mer effektiv framtid.

Tusentals medarbetare på försäljningskontor och leveransnätverk runtom i världen har bidragit till vår framgång med sin förträfflighet. Nynas skulle heller inte ha varit vad vi är idag utan våra kunder, som vi tackar och lovar att fortsätta samarbeta och supportera genom att agera i enlighet med våra värderingar; engagemang, samarbete och proaktivitet.

Var med oss och fira vårt jubileum när vi ser fram emot att utveckla användningen av olja ännu mer de närmaste 90 åren.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet