Nyheter

2020-06-05 15:02

Nynas ansöker om förlängd rekonstruktion

Nynas AB har idag ansökt vid Södertörns tingsrätt om förlängning av företagets rekonstruktion med ytterligare tre månader. Rekonstruktörerna tillstyrker att rekonstruktionen ska fortsätta. Ett beslut från tingsrätten förväntas meddelas sent nästa vecka.

Omfattande arbete har genomförts under den pågående rekonstruktionen, vilket har resulterat i avgörande framsteg under den senaste månaden. Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar rekonstruktion av Nynas verksamhet är goda, även om ytterligare tid krävs för slutförandet.

Nynas blockeras inte längre av USA: s sanktioner
Den 12 maj tillkännagav US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) att Nynas inte längre är blockerat i enlighet med sanktionsförordningar riktade mot Venezuela. Som ett resultat av förändringar i ägandet av Nynas AB upphävdes sanktionerna och amerikanska personer och företag behöver inte längre tillstånd från OFAC för att genomföra transaktioner eller aktiviteter med Nynas.

Avlägsnandet av de amerikanska sanktionerna är en viktig del i att framgångsrikt slutföra rekonstruktionen. Efter tillkännagivandet har Nynas kunnat kontraktera leveranser av råolja och fortsätta diskussioner om både kort och långsiktig finansiering under mer gynnsamma villkor.

Konvertering av aktieägarlån
I slutet av mars 2020 fick Nynas ett kapitaltillskott från sina aktieägare om cirka 119 miljoner euro. Detta skedde genom ett bidrag från aktieägarna i form av en konvertering av aktieägarlånet från juni 2018.

Uppskjuten betalning av huvudskulden
Nyligen enades Nynas, bankkonsortiet och den huvudsakliga råoljeleverantören om att förlänga förfallodagen för deras fordringar gentemot Nynas på ett sådant sätt att en förlängning av betaltiden beviljades med tolv månader, med den 30 juni 2021 som ny förfallodag. Överenskommelsen visar på Nynas och de största borgenärernas gemensamma ansträngningar för att möjliggöra en framgångsrik rekonstruktion.

Målet är att rekonstruktionen ska kunna slutföras genom tillskott av kapital och en samtidig uppgörelse med bankkonsortiet och den största råoljeleverantören, varigenom Nynas andra borgenärer inte bör påverkas utöver den fördröjning som rekonstruktionen redan har förorsakat.

Rekonstruktionen förväntas slutföras inom tre månader
Rekonstruktörerna tillstyrker en förlängning av rekonstruktionen som förväntas vara slutförd inom den föreslagna förlängningsperioden på tre månader.

Både Nynas och rekonstruktörerna förväntar sig ett positivt resultat av ansökan och kommer att informera om tingsrättens beslut när det har tillkännagivits.

Läs mer

Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Join Rubber & Tyre industry experts Dr. Kamyar Alavi (Sr Tech Advisor) and Dr. Herbert Fruhmann (Market Manager) to learn how our latest developments can help you reach your sustainability goals – without compromising on performance.

Läs mer om Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Flash update on IEC 60296:2020. The new international standard governing the handling of unused and recycled mineral insulating oils is now in force. Find out what it means for you and your operation, in these short information session which will give you the essential update you need.

Läs mer om Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Webinars

Register and join Nynas' industry experts for a series of webinars and flash updates on key industry trends, new products, technical discussions and much more. Please register with your company email.

Läs mer om Webinars