Nyheter

2020-03-19 08:54

Nynas åtgärder vid COVID-19

WHO meddelade den 11 mars att det globala COVID-19-utbrottet nu klassificeras som en pandemi, eftersom det har spridit sig till flera länder runt om i världen. Hos Nynas tar vi denna situation på mycket stort allvar och gör vårt yttersta för att säkerställa att verksamheten kan pågå och att begränsa spridningen av viruset.

I ett tidigt skede utsåg Nynas en COVID-19 krishanteringsgrupp som leder arbetet med hur Nynas ska hantera utvecklingen av spridningen och för att säkerställa att vi genomför de åtgärder som krävs för att hantera den rådande situationen.

Sedan 2010 har vi en beredskapsplan för att säkerställa att vi kan upprätthålla driften av raffinaderierna vid ett pandemivirus, och denna har nu implementerats. Säkerhet är högsta prioritet hos Nynas, och vi kommer att prioritera alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att verksamheten och produktionen drivs på ett säkert sätt.

Företagets beredskapsplan fokuserar på att verksamheten fortsätter framöver för att begränsa störningar i produktion och leverans och för att begränsa spridningen av viruset inom Nynas och i samhället.
Nynas följer:

 • Nationella riktlinjer
 • Nynas globala riktlinjer
 • Nynas specifika lokala riktlinjer för leveranskedjan, raffinaderier och andra viktiga områden

Kontinuitet i verksamheten

 • Fokus är att säkerställa fortlöpande produktion på våra raffinaderier med så lite störningar som möjligt i vårt globala leveransnätverk.
 • Med raffinaderier i olika länder har vi en fördel av en ökad leveranssäkerhet, och vid behov är det möjligt att flytta produktionen mellan platserna.
 • Vi har ett globalt depånätverk, med lokala lager och som skapar leveranssäkerhet för de flesta av våra kunder.
 • Nynas har implementerat centrala företagsinstruktioner som kompletterar lokala myndighetsbestämmelser för att säkerställa kontinuerlig drift för Nynas kärnverksamhet.
 • Dessa regler inkluderar: 
  - Stopp för externa besökare och leverantörer från att besöka vissa kritiska områden och platser, vilket inkluderar raffinaderiernas kontrollrum, laboratorier, hamnområden samt depåer.
  - Genom jobbrotationsscheman har vi säkerställt att kunskap om vissa processer delas mellan vår personal på olika platser.
  - Extraordinära strikta rengörings- och hälsorutiner för all personal för att begränsa sjukdomsspridning
  - Uppdelade arbetsgrupper för en kontinuerlig verksamhet, genom att risken för korskontaminering minimeras.
 • Dessutom arbetar vi med våra viktigaste externa partners, inklusive depåer och transportörer med att genomföra beredskapsplaner för att minimera störningar.
 • Förseningar i leveranser kan inträffa på grund av problem som ligger utanför vår kontroll, men som kund kan du vara säker på att Nynas gör allt för att se till att vi kan leverera enligt kundernas behov.

Begränsar spridningen av viruset

 • Fokus är att ta hand om den individuella säkerheten för Nynas medarbetare och de personer som medarbetarna kommer i kontakt med.
 • Vi övervakar utvecklingen noga och kommer att fortsätta följa bästa praxis som rekommenderas av hälsomyndigheterna.
 • Nynas har infört följande riktlinjer på företaget: Stränga restriktioner för resor, inklusive ett totalt stopp för internationella resor; Nynas kommer inte att vara närvarande eller delta personligen i olika affärsforum och evenemang i vår; En policy för att arbeta hemifrån där detta inte påverkar verksamhetens kontinuitet; Öka användningen av webbmöten för att undvika onödig personlig kontakt.
 • Vi följer ländernas alla relevanta riktlinjer för användning av skyddsutrustning.

Nynas fortsätter att övervaka situationen noggrant och genom vårt världsomspännande nätverk av försäljningskontor kommer vi att ha nära kontakt med våra kunder angående leverans och säkerhet.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet