Nyheter

2021-08-05 12:16

Nynas bryter ny mark för vägar med lägre koldioxidavtryck

I en nyligen publicerad rapport beskriver Nynas fördelar med och beräkningar av koldioxidavtrycket för ett kommande sortiment av bindemedel som innehåller biogent material. Det nya produktsortimentet, som kommer att bidra till att minska en vägs koldioxidavtryck, kommer att lanseras under hösten 2021.

Att förlänga en beläggnings livslängd är en av de bästa sakerna man kan göra för att förbättra hållbarheten inom vägbyggande; under vägens livslängd kommer mindre nytt råmaterial att användas, färre underhållsinsatser kommer att behövas, vilket leder till färre omläggningar och trafikstockningar. Sammantaget kommer detta att leda till ett lägre koldioxidavtryck.

En välkänd teknik för att förlänga en beläggnings tekniska livslängd är att använda ett polymermodifierat bitumen (PMB). Men tillsammans med de många fördelarna med polymermodifiering kommer en nackdel - polymeren ökar avsevärt bindemedlets koldioxidavtryck. Därför har Nynas utvecklat ett PMB innehållande biogent material för att kompensera för detta och minska det totala koldioxidavtrycket.

"Polymermodifiering förlänger livslängden på en väg och med denna produktutveckling kan vi erbjuda alla fördelar med PMB, och mer därtill, utan att öka koldioxidavtrycket.", säger Carl Robertus, teknik- och forskningsdirektör Nynas Bitumen.

Det biogena materialet kompenserar inte bara för det större koldioxidavtrycket som uppstår till följd av polymeren. Genom ett antal akademiska studier där Nynas medverkat har det också visat sig ge ett antal ytterligare fördelar:

  • Ökad åldringsbeständighet
  • bättre vidhäftning
  • förbättrad prestanda vid återanvändning och mer därtill.

Med det nya sortimentet av bindemedel, tillgängligt från 2022 på utvalda marknader, erbjuder Nynas vägbyggnadssektorn ett verktyg för att minska klimatpåverkan av sin verksamhet.

Nynas bjuder också in sina kunder och kunders kunder till ett webbseminarium den 16 september 2021 för att ge mer information och svara på frågor om varför användning av det biogena materialet för att producera PMB är det mest ansvarsfulla valet.

För den kompletta rapporten och registreringslänk för webinaret använd denna länk: nynas.com/bitumenmatters

Mediekontakter:
Johanna Andréasson, Marketing Manager Nynas Bitumen, mail: johanna.andreasson@nynas.com, tel: +46 8 602 12 51
Carl Robertus, Technical and Research Director Nynas Bitumen, mail: carl.robertus@nynas.com, tel: +31 6 80135201

Nynas är ett annorlunda oljebolag – vi vill nyttja olja, inte elda upp den.
Med omkring 1 000 medarbetare, produktionsanläggningar i Europa och kontor i över 30 länder, är Nynas inriktat på att forska om, producera och leverera nafteniska specialoljor och bitumen till en växande global marknad. Tillsammans med våra kunder har vi kunskapen att hitta nya tillämpningar och möta nya utmaningar som kan hjälpa till att forma vårt samhälle.
Vi utvecklar olja vidare för att skapa värde för våra kunder och den värld vi lever i.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet