Nyheter

2015-05-28 10:48

Nynas publicerar Årsredovisning 2014

Nynas AB har idag publicerat årsredovisningen för 2014. Den finns i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

För en tryckt version, eller för ytterligare information, kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Årsredovisning Q4 2014

Läs mer

Säkerhet alltid högsta prioritet

Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

Läs mer om Säkerhet alltid högsta prioritet

Höghastighetsasfalt

När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

Läs mer om Höghastighetsasfalt