Nyheter

2015-05-28 10:48

Nynas publicerar Årsredovisning 2014

Nynas AB har idag publicerat årsredovisningen för 2014. Den finns i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

För en tryckt version, eller för ytterligare information, kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Årsredovisning Q4 2014