Nyheter

2014-08-29 11:05

Nynas redovisar andra kvartalet 2014

Nynas omsättning ökade till 6 364 MSEK (5 398) för det andra kvartalet och till 10 491 MSEK (8 312) för de första sex månaderna 2014. EBITDA (exklusive engångsposter) uppgick till 402 MSEK (132) i andra kvartalet och till 476 MSEK (63) för det första halvåret. Båda affärssegmenten, Naphthenics och Bitumen, bidrog till den positiva utvecklingen.

"Efter två mindre bra år är vi mycket stolta över att rapportera väsentligt förbättrade finansiella resultat för det första halvåret 2014. Även om det ekonomiska klimatet var fortsatt instabilt med politiska spänningar i många delar av världen, och fluktuerande oljepriser som påverkade våra råvaror och färdiga produktpriser, har vi sett en positiv utveckling i många av de marknader vi är verksamma i", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra viktiga händelser januari - juni 2014

  • Nynas tar över kontroll och ansvar för basoljeanläggningen på Harburgraffinaderiet  i Tyskland.
  • Nynas börjar omvandla sitt bitumenraffinaderi i Dundee, Skottland, till en terminal för uppgradering och distribution av bitumen.
  • Ett långsiktigt avtal har tecknats med Linde Group om leverans av vätgas vid Nynas raffinaderi i Harburg, Tyskland.
  • Gert Wendroth har utsetts till ny VD och koncernchef för Nynas gruppen.
  • Nynas förvärvar en bitumendepå i Drammen, Norge.
  • Nynas lanserar framgångsrikt en fyraårig företagsobligation på 650 miljoner kronor för för att refinansiera ett befintligt amerikanskt private placement  som förfaller i oktober 2014. 

För ytterligare information kontakta:

Hans Östlin 
Kommunikationsdirektör Nynas AB 
E-post: hans.ostlin@nynas.com 
Tel : 0708-93 19 75

29 Augusti, 2014, 08:00 CET

Nynas kvartalsrapport Q2 2014

Läs mer

Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2017. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

Läs mer om Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

Läs mer om Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

Läs mer om Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017