Nyheter

2014-08-29 11:05

Nynas redovisar andra kvartalet 2014

Nynas omsättning ökade till 6 364 MSEK (5 398) för det andra kvartalet och till 10 491 MSEK (8 312) för de första sex månaderna 2014. EBITDA (exklusive engångsposter) uppgick till 402 MSEK (132) i andra kvartalet och till 476 MSEK (63) för det första halvåret. Båda affärssegmenten, Naphthenics och Bitumen, bidrog till den positiva utvecklingen.

"Efter två mindre bra år är vi mycket stolta över att rapportera väsentligt förbättrade finansiella resultat för det första halvåret 2014. Även om det ekonomiska klimatet var fortsatt instabilt med politiska spänningar i många delar av världen, och fluktuerande oljepriser som påverkade våra råvaror och färdiga produktpriser, har vi sett en positiv utveckling i många av de marknader vi är verksamma i", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra viktiga händelser januari - juni 2014

  • Nynas tar över kontroll och ansvar för basoljeanläggningen på Harburgraffinaderiet  i Tyskland.
  • Nynas börjar omvandla sitt bitumenraffinaderi i Dundee, Skottland, till en terminal för uppgradering och distribution av bitumen.
  • Ett långsiktigt avtal har tecknats med Linde Group om leverans av vätgas vid Nynas raffinaderi i Harburg, Tyskland.
  • Gert Wendroth har utsetts till ny VD och koncernchef för Nynas gruppen.
  • Nynas förvärvar en bitumendepå i Drammen, Norge.
  • Nynas lanserar framgångsrikt en fyraårig företagsobligation på 650 miljoner kronor för för att refinansiera ett befintligt amerikanskt private placement  som förfaller i oktober 2014. 

För ytterligare information kontakta:

Hans Östlin 
Kommunikationsdirektör Nynas AB 
E-post: hans.ostlin@nynas.com 
Tel : 0708-93 19 75

29 Augusti, 2014, 08:00 CET

Nynas kvartalsrapport Q2 2014

Läs mer

Säkerhet alltid högsta prioritet

Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

Läs mer om Säkerhet alltid högsta prioritet

Höghastighetsasfalt

När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

Läs mer om Höghastighetsasfalt