Nyheter

2014-08-29 11:05

Nynas redovisar andra kvartalet 2014

Nynas omsättning ökade till 6 364 MSEK (5 398) för det andra kvartalet och till 10 491 MSEK (8 312) för de första sex månaderna 2014. EBITDA (exklusive engångsposter) uppgick till 402 MSEK (132) i andra kvartalet och till 476 MSEK (63) för det första halvåret. Båda affärssegmenten, Naphthenics och Bitumen, bidrog till den positiva utvecklingen.

"Efter två mindre bra år är vi mycket stolta över att rapportera väsentligt förbättrade finansiella resultat för det första halvåret 2014. Även om det ekonomiska klimatet var fortsatt instabilt med politiska spänningar i många delar av världen, och fluktuerande oljepriser som påverkade våra råvaror och färdiga produktpriser, har vi sett en positiv utveckling i många av de marknader vi är verksamma i", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra viktiga händelser januari - juni 2014

  • Nynas tar över kontroll och ansvar för basoljeanläggningen på Harburgraffinaderiet  i Tyskland.
  • Nynas börjar omvandla sitt bitumenraffinaderi i Dundee, Skottland, till en terminal för uppgradering och distribution av bitumen.
  • Ett långsiktigt avtal har tecknats med Linde Group om leverans av vätgas vid Nynas raffinaderi i Harburg, Tyskland.
  • Gert Wendroth har utsetts till ny VD och koncernchef för Nynas gruppen.
  • Nynas förvärvar en bitumendepå i Drammen, Norge.
  • Nynas lanserar framgångsrikt en fyraårig företagsobligation på 650 miljoner kronor för för att refinansiera ett befintligt amerikanskt private placement  som förfaller i oktober 2014. 

För ytterligare information kontakta:

Hans Östlin 
Kommunikationsdirektör Nynas AB 
E-post: hans.ostlin@nynas.com 
Tel : 0708-93 19 75

29 Augusti, 2014, 08:00 CET

Nynas kvartalsrapport Q2 2014

Läs mer

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade både under andra kvartalet och första halvåret. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 360 Mkr (111).

Läs mer om Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Den 18 maj 2017 offentliggjorde Nynas AB att ytterligare obligationer under sitt existerande obligationslån (ISIN SE0005994167) kommer emitteras till ett belopp om SEK 450 000 000 inom ett rambelopp om 1 100 000 000 med emissionsdatum den 26 maj 2017 och slutlig återbetalningsdag i juni 2018.

Läs mer om Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm