Nyheter

2015-08-28 10:47

Nynas redovisar andra kvartalet 2015

Nynas nettoomsättning minskade till 4 907 miljoner kronor (6 364) för det andra kvartalet 2015, negativt påverkad av nedgången i oljepriset jämfört med föregående år. Den viktigaste händelsen var underhållsstoppet på raffinaderiet i Nynäshamn vilket genomfördes framgångsrikt och säkert utan att några olyckor rapporterades. Produktionen inleddes igen i maj.

"Utvecklingen under de första sex månaderna av 2015 har bekräftat Nynas återhämtning under förra året. Trots den ekonomiska avmattningen i Kina och problemen i Sydamerikas största land, Brasilien, utvecklades försäljningsvolymerna positivt inom båda affärsområdena Naphthenics och Bitumen", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra kvartalet i sammanfattning

  • Nettoomsättningen minskade till 4 907 MSEK (6 364) som en följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Bitumen visade stark tillväxt i volym vilket kompenserade för den större delen av förlorade volymer från nedläggningen av den kontinentala europeiska bitumenförsäljningen.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 260 MSEK (402). Det innehåller -113 MSEK (-36) negativa säkringseffekter.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q2 2015

Läs mer

Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2017. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

Läs mer om Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

Läs mer om Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

Läs mer om Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017