Nyheter

2015-08-28 10:47

Nynas redovisar andra kvartalet 2015

Nynas nettoomsättning minskade till 4 907 miljoner kronor (6 364) för det andra kvartalet 2015, negativt påverkad av nedgången i oljepriset jämfört med föregående år. Den viktigaste händelsen var underhållsstoppet på raffinaderiet i Nynäshamn vilket genomfördes framgångsrikt och säkert utan att några olyckor rapporterades. Produktionen inleddes igen i maj.

"Utvecklingen under de första sex månaderna av 2015 har bekräftat Nynas återhämtning under förra året. Trots den ekonomiska avmattningen i Kina och problemen i Sydamerikas största land, Brasilien, utvecklades försäljningsvolymerna positivt inom båda affärsområdena Naphthenics och Bitumen", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra kvartalet i sammanfattning

  • Nettoomsättningen minskade till 4 907 MSEK (6 364) som en följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Bitumen visade stark tillväxt i volym vilket kompenserade för den större delen av förlorade volymer från nedläggningen av den kontinentala europeiska bitumenförsäljningen.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 260 MSEK (402). Det innehåller -113 MSEK (-36) negativa säkringseffekter.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q2 2015

Läs mer

Hållbar utveckling drivkraft för innovationer

Det är viktigt med både incitament och tydliga krav för att driva utvecklingen framåt och säkerställa att branschen bidrar positivt till en hållbar utveckling.

Läs mer om Hållbar utveckling drivkraft för innovationer

Nu kör vi vidare med biobränsle

I Sverige transporteras numera alla Nynas bitumenprodukter med tankbilar som nästan uteslutande körs med biobränsle.

Läs mer om Nu kör vi vidare med biobränsle

Hållbarhet med kallblandat

Resultat från en studie av en kallblandad asfalt som lades för 15 år sedan ger värdefulla insikter om hållbarheten hos materialet.

Läs mer om Hållbarhet med kallblandat