Nyheter

2015-08-28 10:47

Nynas redovisar andra kvartalet 2015

Nynas nettoomsättning minskade till 4 907 miljoner kronor (6 364) för det andra kvartalet 2015, negativt påverkad av nedgången i oljepriset jämfört med föregående år. Den viktigaste händelsen var underhållsstoppet på raffinaderiet i Nynäshamn vilket genomfördes framgångsrikt och säkert utan att några olyckor rapporterades. Produktionen inleddes igen i maj.

"Utvecklingen under de första sex månaderna av 2015 har bekräftat Nynas återhämtning under förra året. Trots den ekonomiska avmattningen i Kina och problemen i Sydamerikas största land, Brasilien, utvecklades försäljningsvolymerna positivt inom båda affärsområdena Naphthenics och Bitumen", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra kvartalet i sammanfattning

  • Nettoomsättningen minskade till 4 907 MSEK (6 364) som en följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Bitumen visade stark tillväxt i volym vilket kompenserade för den större delen av förlorade volymer från nedläggningen av den kontinentala europeiska bitumenförsäljningen.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 260 MSEK (402). Det innehåller -113 MSEK (-36) negativa säkringseffekter.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q2 2015

Läs mer

Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

Läs mer om Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Ta det kallt när det behövs

Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

Läs mer om Ta det kallt när det behövs

Mindre prov ger större möjligheter

En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

Läs mer om Mindre prov ger större möjligheter