Nyheter

2015-08-28 10:47

Nynas redovisar andra kvartalet 2015

Nynas nettoomsättning minskade till 4 907 miljoner kronor (6 364) för det andra kvartalet 2015, negativt påverkad av nedgången i oljepriset jämfört med föregående år. Den viktigaste händelsen var underhållsstoppet på raffinaderiet i Nynäshamn vilket genomfördes framgångsrikt och säkert utan att några olyckor rapporterades. Produktionen inleddes igen i maj.

"Utvecklingen under de första sex månaderna av 2015 har bekräftat Nynas återhämtning under förra året. Trots den ekonomiska avmattningen i Kina och problemen i Sydamerikas största land, Brasilien, utvecklades försäljningsvolymerna positivt inom båda affärsområdena Naphthenics och Bitumen", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra kvartalet i sammanfattning

  • Nettoomsättningen minskade till 4 907 MSEK (6 364) som en följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Bitumen visade stark tillväxt i volym vilket kompenserade för den större delen av förlorade volymer från nedläggningen av den kontinentala europeiska bitumenförsäljningen.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 260 MSEK (402). Det innehåller -113 MSEK (-36) negativa säkringseffekter.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q2 2015

Läs mer

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade både under andra kvartalet och första halvåret. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 360 Mkr (111).

Läs mer om Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Den 18 maj 2017 offentliggjorde Nynas AB att ytterligare obligationer under sitt existerande obligationslån (ISIN SE0005994167) kommer emitteras till ett belopp om SEK 450 000 000 inom ett rambelopp om 1 100 000 000 med emissionsdatum den 26 maj 2017 och slutlig återbetalningsdag i juni 2018.

Läs mer om Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm