Nyheter

2015-08-28 10:47

Nynas redovisar andra kvartalet 2015

Nynas nettoomsättning minskade till 4 907 miljoner kronor (6 364) för det andra kvartalet 2015, negativt påverkad av nedgången i oljepriset jämfört med föregående år. Den viktigaste händelsen var underhållsstoppet på raffinaderiet i Nynäshamn vilket genomfördes framgångsrikt och säkert utan att några olyckor rapporterades. Produktionen inleddes igen i maj.

"Utvecklingen under de första sex månaderna av 2015 har bekräftat Nynas återhämtning under förra året. Trots den ekonomiska avmattningen i Kina och problemen i Sydamerikas största land, Brasilien, utvecklades försäljningsvolymerna positivt inom båda affärsområdena Naphthenics och Bitumen", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra kvartalet i sammanfattning

  • Nettoomsättningen minskade till 4 907 MSEK (6 364) som en följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Bitumen visade stark tillväxt i volym vilket kompenserade för den större delen av förlorade volymer från nedläggningen av den kontinentala europeiska bitumenförsäljningen.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 260 MSEK (402). Det innehåller -113 MSEK (-36) negativa säkringseffekter.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q2 2015

Läs mer

Säkerhet alltid högsta prioritet

Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

Läs mer om Säkerhet alltid högsta prioritet

Höghastighetsasfalt

När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

Läs mer om Höghastighetsasfalt