Nyheter

2016-08-26 08:00

Nynas redovisar andra kvartalet 2016

Under det andra kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 4 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3318 MSEK (4907) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet. Majoriteten av vår verksamhet fokuserades på konverteringen av Harburgraffinaderiet.

"Ett projekt som konverteringen av Harburgraffinaderiet innebär alltid ett antal risker. Under den första halvan av året upptäckte vi några oförutsedda utmaningar och vi kunde inte slutföra arbetet för en uppstart i tid för sommarens bitumensäsong, vilket också ledde till viss bristpå några specialoljeprodukter. Dock är destillationsenheten i Harburg nu igång sedan den första veckan i augusti och vi förväntar oss att produktionen nu gradvis normaliseras ", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

ANDRA KVARTALET SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen minskade till 3318 MSEK (4907), till följd av lägre råoljepriser och det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 111 MSEK (260).
  • Nettoresultatet uppgick till -64 Mkr (47).
  • Beslut att öppna ett nytt säljbolag i Colombia samt en ny depå i USA för att ytterligare utöka servicenivå och leveransprecision.
  • Nynas har tecknat ett nytt femårigt avtal om en icke säkerställd kredit på 650 miljoner euro, med ett konsortium av sex nordiska och internationella banker, för att re-finansiera en befintlig kredit.
  • Destilleringsanläggningen på Harburg raffinaderiet i drift första veckan i augusti.

Nynas Quarterly Report Q2 2016

Kontakt Investor relations

Östlin, Hans

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Läs mer

Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2017. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

Läs mer om Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

Läs mer om Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

Läs mer om Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017