Nyheter

2016-08-26 08:00

Nynas redovisar andra kvartalet 2016

Under det andra kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 4 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3318 MSEK (4907) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet. Majoriteten av vår verksamhet fokuserades på konverteringen av Harburgraffinaderiet.

"Ett projekt som konverteringen av Harburgraffinaderiet innebär alltid ett antal risker. Under den första halvan av året upptäckte vi några oförutsedda utmaningar och vi kunde inte slutföra arbetet för en uppstart i tid för sommarens bitumensäsong, vilket också ledde till viss bristpå några specialoljeprodukter. Dock är destillationsenheten i Harburg nu igång sedan den första veckan i augusti och vi förväntar oss att produktionen nu gradvis normaliseras ", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

ANDRA KVARTALET SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen minskade till 3318 MSEK (4907), till följd av lägre råoljepriser och det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 111 MSEK (260).
  • Nettoresultatet uppgick till -64 Mkr (47).
  • Beslut att öppna ett nytt säljbolag i Colombia samt en ny depå i USA för att ytterligare utöka servicenivå och leveransprecision.
  • Nynas har tecknat ett nytt femårigt avtal om en icke säkerställd kredit på 650 miljoner euro, med ett konsortium av sex nordiska och internationella banker, för att re-finansiera en befintlig kredit.
  • Destilleringsanläggningen på Harburg raffinaderiet i drift första veckan i augusti.

Nynas Quarterly Report Q2 2016

Kontakt Investor relations

Östlin, Hans

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Läs mer

Säkerhet alltid högsta prioritet

Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

Läs mer om Säkerhet alltid högsta prioritet

Höghastighetsasfalt

När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

Läs mer om Höghastighetsasfalt