Nyheter

2016-08-26 08:00

Nynas redovisar andra kvartalet 2016

Under det andra kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 4 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3318 MSEK (4907) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet. Majoriteten av vår verksamhet fokuserades på konverteringen av Harburgraffinaderiet.

"Ett projekt som konverteringen av Harburgraffinaderiet innebär alltid ett antal risker. Under den första halvan av året upptäckte vi några oförutsedda utmaningar och vi kunde inte slutföra arbetet för en uppstart i tid för sommarens bitumensäsong, vilket också ledde till viss bristpå några specialoljeprodukter. Dock är destillationsenheten i Harburg nu igång sedan den första veckan i augusti och vi förväntar oss att produktionen nu gradvis normaliseras ", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

ANDRA KVARTALET SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen minskade till 3318 MSEK (4907), till följd av lägre råoljepriser och det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 111 MSEK (260).
  • Nettoresultatet uppgick till -64 Mkr (47).
  • Beslut att öppna ett nytt säljbolag i Colombia samt en ny depå i USA för att ytterligare utöka servicenivå och leveransprecision.
  • Nynas har tecknat ett nytt femårigt avtal om en icke säkerställd kredit på 650 miljoner euro, med ett konsortium av sex nordiska och internationella banker, för att re-finansiera en befintlig kredit.
  • Destilleringsanläggningen på Harburg raffinaderiet i drift första veckan i augusti.

Nynas Quarterly Report Q2 2016

Kontakt Investor relations

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Läs mer

Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

Läs mer om Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Ta det kallt när det behövs

Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

Läs mer om Ta det kallt när det behövs

Mindre prov ger större möjligheter

En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

Läs mer om Mindre prov ger större möjligheter