Nyheter

2016-08-26 08:00

Nynas redovisar andra kvartalet 2016

Under det andra kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 4 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3318 MSEK (4907) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet. Majoriteten av vår verksamhet fokuserades på konverteringen av Harburgraffinaderiet.

"Ett projekt som konverteringen av Harburgraffinaderiet innebär alltid ett antal risker. Under den första halvan av året upptäckte vi några oförutsedda utmaningar och vi kunde inte slutföra arbetet för en uppstart i tid för sommarens bitumensäsong, vilket också ledde till viss bristpå några specialoljeprodukter. Dock är destillationsenheten i Harburg nu igång sedan den första veckan i augusti och vi förväntar oss att produktionen nu gradvis normaliseras ", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

ANDRA KVARTALET SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen minskade till 3318 MSEK (4907), till följd av lägre råoljepriser och det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 111 MSEK (260).
  • Nettoresultatet uppgick till -64 Mkr (47).
  • Beslut att öppna ett nytt säljbolag i Colombia samt en ny depå i USA för att ytterligare utöka servicenivå och leveransprecision.
  • Nynas har tecknat ett nytt femårigt avtal om en icke säkerställd kredit på 650 miljoner euro, med ett konsortium av sex nordiska och internationella banker, för att re-finansiera en befintlig kredit.
  • Destilleringsanläggningen på Harburg raffinaderiet i drift första veckan i augusti.

Nynas Quarterly Report Q2 2016

Kontakt Investor relations

Östlin, Hans

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Läs mer

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade både under andra kvartalet och första halvåret. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 360 Mkr (111).

Läs mer om Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Den 18 maj 2017 offentliggjorde Nynas AB att ytterligare obligationer under sitt existerande obligationslån (ISIN SE0005994167) kommer emitteras till ett belopp om SEK 450 000 000 inom ett rambelopp om 1 100 000 000 med emissionsdatum den 26 maj 2017 och slutlig återbetalningsdag i juni 2018.

Läs mer om Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm