Nyheter

2018-02-23 08:00

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

"Det övergripande affärsklimatet var bra år 2017, med försäljningsintäkter och marginaler för nafteniska specialoljor långt över föregående års nivå. Bitumenförsäljningen hade också en stark utveckling på våra nyckelmarknader, säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Fjärde kvartalet sammanfattning

  • Den totala produktvolymen ökade med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.
  • Nettoomsättningen ökade till 3 501 MSEK (3 184), till följd av högre oljepriser och högre försäljningsvolymer jämfört med fjärde kvartalet 2016.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44), exklusive extraordinära engångsposter om -220 MSEK (-9).
  • Lagervolymen minskade men värdet ökade på grund av 24 procent högre oljeprisnivåer.

Helåret sammanfattning

  • Den totala produktvolymen ökade med 7 procent jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen ökade till 14 990 MSEK (12 525), till följd av högre oljepriser och högre försäljningsvolymer.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 218 MSEK (1 009) exklusive extraordinära engångsposter om -266 Mkr (-147).
  • Nettoresultatet var positivt med 10 MSEK (75).
  • Beslut togs om att investera i en PMB-anläggning och extra tankkapacitet i Drammen, Norge.
  • Nynas har framgångsrikt emitterat ytterligare osäkrade obligationer om 450 MSEK inom sitt befintliga obligationslån och utnyttjar nu det totala rambeloppet på 1 100 MSEK.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q4

Läs mer

Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

Läs mer om Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Ta det kallt när det behövs

Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

Läs mer om Ta det kallt när det behövs

Mindre prov ger större möjligheter

En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

Läs mer om Mindre prov ger större möjligheter