Nyheter

2018-02-23 08:00

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

"Det övergripande affärsklimatet var bra år 2017, med försäljningsintäkter och marginaler för nafteniska specialoljor långt över föregående års nivå. Bitumenförsäljningen hade också en stark utveckling på våra nyckelmarknader, säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Fjärde kvartalet sammanfattning

  • Den totala produktvolymen ökade med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.
  • Nettoomsättningen ökade till 3 501 MSEK (3 184), till följd av högre oljepriser och högre försäljningsvolymer jämfört med fjärde kvartalet 2016.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44), exklusive extraordinära engångsposter om -220 MSEK (-9).
  • Lagervolymen minskade men värdet ökade på grund av 24 procent högre oljeprisnivåer.

Helåret sammanfattning

  • Den totala produktvolymen ökade med 7 procent jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen ökade till 14 990 MSEK (12 525), till följd av högre oljepriser och högre försäljningsvolymer.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 218 MSEK (1 009) exklusive extraordinära engångsposter om -266 Mkr (-147).
  • Nettoresultatet var positivt med 10 MSEK (75).
  • Beslut togs om att investera i en PMB-anläggning och extra tankkapacitet i Drammen, Norge.
  • Nynas har framgångsrikt emitterat ytterligare osäkrade obligationer om 450 MSEK inom sitt befintliga obligationslån och utnyttjar nu det totala rambeloppet på 1 100 MSEK.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q4

Läs mer

Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2017. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

Läs mer om Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

Läs mer om Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017