Nyheter

2018-02-23 08:00

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

"Det övergripande affärsklimatet var bra år 2017, med försäljningsintäkter och marginaler för nafteniska specialoljor långt över föregående års nivå. Bitumenförsäljningen hade också en stark utveckling på våra nyckelmarknader, säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Fjärde kvartalet sammanfattning

  • Den totala produktvolymen ökade med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.
  • Nettoomsättningen ökade till 3 501 MSEK (3 184), till följd av högre oljepriser och högre försäljningsvolymer jämfört med fjärde kvartalet 2016.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44), exklusive extraordinära engångsposter om -220 MSEK (-9).
  • Lagervolymen minskade men värdet ökade på grund av 24 procent högre oljeprisnivåer.

Helåret sammanfattning

  • Den totala produktvolymen ökade med 7 procent jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen ökade till 14 990 MSEK (12 525), till följd av högre oljepriser och högre försäljningsvolymer.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 218 MSEK (1 009) exklusive extraordinära engångsposter om -266 Mkr (-147).
  • Nettoresultatet var positivt med 10 MSEK (75).
  • Beslut togs om att investera i en PMB-anläggning och extra tankkapacitet i Drammen, Norge.
  • Nynas har framgångsrikt emitterat ytterligare osäkrade obligationer om 450 MSEK inom sitt befintliga obligationslån och utnyttjar nu det totala rambeloppet på 1 100 MSEK.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q4

Läs mer

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade både under andra kvartalet och första halvåret. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 360 Mkr (111).

Läs mer om Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Den 18 maj 2017 offentliggjorde Nynas AB att ytterligare obligationer under sitt existerande obligationslån (ISIN SE0005994167) kommer emitteras till ett belopp om SEK 450 000 000 inom ett rambelopp om 1 100 000 000 med emissionsdatum den 26 maj 2017 och slutlig återbetalningsdag i juni 2018.

Läs mer om Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm