Nyheter

2018-02-23 08:00

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

"Det övergripande affärsklimatet var bra år 2017, med försäljningsintäkter och marginaler för nafteniska specialoljor långt över föregående års nivå. Bitumenförsäljningen hade också en stark utveckling på våra nyckelmarknader, säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Fjärde kvartalet sammanfattning

  • Den totala produktvolymen ökade med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016.
  • Nettoomsättningen ökade till 3 501 MSEK (3 184), till följd av högre oljepriser och högre försäljningsvolymer jämfört med fjärde kvartalet 2016.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44), exklusive extraordinära engångsposter om -220 MSEK (-9).
  • Lagervolymen minskade men värdet ökade på grund av 24 procent högre oljeprisnivåer.

Helåret sammanfattning

  • Den totala produktvolymen ökade med 7 procent jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen ökade till 14 990 MSEK (12 525), till följd av högre oljepriser och högre försäljningsvolymer.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 218 MSEK (1 009) exklusive extraordinära engångsposter om -266 Mkr (-147).
  • Nettoresultatet var positivt med 10 MSEK (75).
  • Beslut togs om att investera i en PMB-anläggning och extra tankkapacitet i Drammen, Norge.
  • Nynas har framgångsrikt emitterat ytterligare osäkrade obligationer om 450 MSEK inom sitt befintliga obligationslån och utnyttjar nu det totala rambeloppet på 1 100 MSEK.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q4

Läs mer

Säkerhet alltid högsta prioritet

Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

Läs mer om Säkerhet alltid högsta prioritet

Höghastighetsasfalt

När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

Läs mer om Höghastighetsasfalt