Nyheter

2018-05-02 08:00

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

"Stabil efterfrågan på nafteniska specialoljor och en mycket långsam start på bitumensäsongen på grund av väderförhållandena i Nordeuropa utmärkte det första kvartalet 2018. Med tanke på vår säsongsbetonade verksamhet, med bitumenvolymer under de första tre månaderna som enbart representerar omkring 10% av den årliga volymen, ger resultatet för det första kvartalet endast begränsad information om det underliggande resultatet, säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Första kvartalet sammanfattning 

  • Nettoomsättningen ökade till 2 644 MSEK (2 570), till följd av ett 24 procent högre oljepris jämfört med första kvartalet 2017.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).
  • Ett nytt laboratorium i Nynäshamn öppnades i januari för Nynas specialoljor inom produktsegmenten däck och industrigummi.


För ytterligare information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q1 2018

Läs mer

Hållbar utveckling drivkraft för innovationer

Det är viktigt med både incitament och tydliga krav för att driva utvecklingen framåt och säkerställa att branschen bidrar positivt till en hållbar utveckling.

Läs mer om Hållbar utveckling drivkraft för innovationer

Nu kör vi vidare med biobränsle

I Sverige transporteras numera alla Nynas bitumenprodukter med tankbilar som nästan uteslutande körs med biobränsle.

Läs mer om Nu kör vi vidare med biobränsle

Hållbarhet med kallblandat

Resultat från en studie av en kallblandad asfalt som lades för 15 år sedan ger värdefulla insikter om hållbarheten hos materialet.

Läs mer om Hållbarhet med kallblandat