Nyheter

2018-05-02 08:00

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

"Stabil efterfrågan på nafteniska specialoljor och en mycket långsam start på bitumensäsongen på grund av väderförhållandena i Nordeuropa utmärkte det första kvartalet 2018. Med tanke på vår säsongsbetonade verksamhet, med bitumenvolymer under de första tre månaderna som enbart representerar omkring 10% av den årliga volymen, ger resultatet för det första kvartalet endast begränsad information om det underliggande resultatet, säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Första kvartalet sammanfattning 

  • Nettoomsättningen ökade till 2 644 MSEK (2 570), till följd av ett 24 procent högre oljepris jämfört med första kvartalet 2017.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).
  • Ett nytt laboratorium i Nynäshamn öppnades i januari för Nynas specialoljor inom produktsegmenten däck och industrigummi.


För ytterligare information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q1 2018

Läs mer

Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

Läs mer om Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Ta det kallt när det behövs

Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

Läs mer om Ta det kallt när det behövs

Mindre prov ger större möjligheter

En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

Läs mer om Mindre prov ger större möjligheter