Nyheter

2018-05-02 08:00

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

"Stabil efterfrågan på nafteniska specialoljor och en mycket långsam start på bitumensäsongen på grund av väderförhållandena i Nordeuropa utmärkte det första kvartalet 2018. Med tanke på vår säsongsbetonade verksamhet, med bitumenvolymer under de första tre månaderna som enbart representerar omkring 10% av den årliga volymen, ger resultatet för det första kvartalet endast begränsad information om det underliggande resultatet, säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Första kvartalet sammanfattning 

  • Nettoomsättningen ökade till 2 644 MSEK (2 570), till följd av ett 24 procent högre oljepris jämfört med första kvartalet 2017.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).
  • Ett nytt laboratorium i Nynäshamn öppnades i januari för Nynas specialoljor inom produktsegmenten däck och industrigummi.


För ytterligare information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q1 2018

Läs mer

Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2017. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

Läs mer om Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

Läs mer om Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017