Nyheter

2014-11-25 10:58

Nynas redovisar tredje kvartalet 2014

Nynas omsättning ökade till 7 019 MSEK (6 500) för det tredje kvartalet och till 17 537 MSEK (14 816) för de första nio månaderna 2014. EBITDA (exklusive engångsposter) uppgick till 515 MSEK (356) i tredje kvartalet och till 991 MSEK (420) för de första nio månaderna. Båda affärssegmenten, Naphthenics och Bitumen, bidrog till den positiva utvecklingen liksom effekter av företagets effektiviseringsprogram.

"Resultatet i kvartal tre har överträffat våra förväntningar och bekräftar den positiva trend som visades redan under det första halvåret i år. Det operativa resultatet, exklusive engångsposter, för de första nio månaderna var det bästa på 4 år och understryker Nynas starka återhämtning", kommenterar Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra viktiga händelser under tredje kvartalet 2014

  • I september meddelade Nynas att man avser att stänga sin verksamhet inom Nynas NV, den kontinentala Europeiska bitumenaffären. Denna verksamhet har haft problem med lönsamheten under många år och Nynas ser inga realistiska och omedelbara möjligheter till förbättringar. Efter en konsultationsprocess med arbetatagarrepresentanter och facken meddelades den 18 november beslutet att stänga ned verksamheten. Diskussioner genomförs nu om en social plan för de anställda. Oberoende av detta beslut kommer Nynas fortsätta att tillhandahålla bitumen till kunder, som har behov av Nynas högkvalitetsbitumen, i denna region.
  • I Storbritannien slutfördes den 1 oktober, 2014, ett avtal med Imperial Tankers Ltd om ett övertagande av Nynas distributionsverksamhet för bitumen.

För ytterligare information kontakta:

Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q3 2014

Läs mer

NYNAS 90 ÅR - DET ÄR DAGS ATT FIRA VÅR RESA

8 november 2018 markerar en stolt milstolpe i Nynas historia, då vi firar vårt 90-årsjubileum och ser fram emot en ljus framtid.

Läs mer om NYNAS 90 ÅR - DET ÄR DAGS ATT FIRA VÅR RESA

Rätt formula för en karriär i kemiindustrin

Den kemiska industrin finns runt omkring oss, och dess produkter formar det samhälle vi lever i. Det är viktigt att framtidens ingenjörer och innovatörer vill arbeta inom detta område. Därför har Nynas och andra företag gått samman för att visa på alla spännande möjligheter som branschen har att erbjuda på websidan Kemikarriär.

Läs mer om Rätt formula för en karriär i kemiindustrin

Banbrytande beläggning

I takt med att fokus på att sänka temperaturen för asfaltproduktion och läggning ökar har kalla tekniker för att tillverka asfalt fått förnyat intresse.

Läs mer om Banbrytande beläggning