Nyheter

2014-11-25 10:58

Nynas redovisar tredje kvartalet 2014

Nynas omsättning ökade till 7 019 MSEK (6 500) för det tredje kvartalet och till 17 537 MSEK (14 816) för de första nio månaderna 2014. EBITDA (exklusive engångsposter) uppgick till 515 MSEK (356) i tredje kvartalet och till 991 MSEK (420) för de första nio månaderna. Båda affärssegmenten, Naphthenics och Bitumen, bidrog till den positiva utvecklingen liksom effekter av företagets effektiviseringsprogram.

"Resultatet i kvartal tre har överträffat våra förväntningar och bekräftar den positiva trend som visades redan under det första halvåret i år. Det operativa resultatet, exklusive engångsposter, för de första nio månaderna var det bästa på 4 år och understryker Nynas starka återhämtning", kommenterar Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Andra viktiga händelser under tredje kvartalet 2014

  • I september meddelade Nynas att man avser att stänga sin verksamhet inom Nynas NV, den kontinentala Europeiska bitumenaffären. Denna verksamhet har haft problem med lönsamheten under många år och Nynas ser inga realistiska och omedelbara möjligheter till förbättringar. Efter en konsultationsprocess med arbetatagarrepresentanter och facken meddelades den 18 november beslutet att stänga ned verksamheten. Diskussioner genomförs nu om en social plan för de anställda. Oberoende av detta beslut kommer Nynas fortsätta att tillhandahålla bitumen till kunder, som har behov av Nynas högkvalitetsbitumen, i denna region.
  • I Storbritannien slutfördes den 1 oktober, 2014, ett avtal med Imperial Tankers Ltd om ett övertagande av Nynas distributionsverksamhet för bitumen.

För ytterligare information kontakta:

Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q3 2014

Läs mer

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade både under andra kvartalet och första halvåret. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 360 Mkr (111).

Läs mer om Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Den 18 maj 2017 offentliggjorde Nynas AB att ytterligare obligationer under sitt existerande obligationslån (ISIN SE0005994167) kommer emitteras till ett belopp om SEK 450 000 000 inom ett rambelopp om 1 100 000 000 med emissionsdatum den 26 maj 2017 och slutlig återbetalningsdag i juni 2018.

Läs mer om Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm