Nyheter

2015-11-13 10:45

Nynas redovisar tredje kvartalet 2015

Nynas försäljningsvolymer ökade för Bitumen och Naphthenics sammantaget med 6 procent. Oljepriset var 50 procent lägre och det förklarar att Nynas nettoomsättning minskade till 4 992 miljoner kronor (7 019) för det tredje kvartalet 2015.

"Bitumenförsäljningen var stark i alla länder och Naphthenics försäljning ökade totalt sett, trots avmattningen i den ekonomiska tillväxten i Asien och volymförluster i Brasilien samt i Ryssland och Ukraina av kända skäl", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Tredje kvartalet sammanfattning

  • Försäljningsvolymerna ökade sammantaget med 6 procent för jämförbara enheter.
  • Nettoomsättningen minskade till 4 992 MSEK (7 019) till följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 726 MSEK (515).
  • Säsongsmässigt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q3 2015

Läs mer

Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2017. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

Läs mer om Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

Läs mer om Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

Läs mer om Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017