Nyheter

2015-11-13 10:45

Nynas redovisar tredje kvartalet 2015

Nynas försäljningsvolymer ökade för Bitumen och Naphthenics sammantaget med 6 procent. Oljepriset var 50 procent lägre och det förklarar att Nynas nettoomsättning minskade till 4 992 miljoner kronor (7 019) för det tredje kvartalet 2015.

"Bitumenförsäljningen var stark i alla länder och Naphthenics försäljning ökade totalt sett, trots avmattningen i den ekonomiska tillväxten i Asien och volymförluster i Brasilien samt i Ryssland och Ukraina av kända skäl", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Tredje kvartalet sammanfattning

  • Försäljningsvolymerna ökade sammantaget med 6 procent för jämförbara enheter.
  • Nettoomsättningen minskade till 4 992 MSEK (7 019) till följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 726 MSEK (515).
  • Säsongsmässigt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q3 2015

Läs mer

Säkerhet alltid högsta prioritet

Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

Läs mer om Säkerhet alltid högsta prioritet

Höghastighetsasfalt

När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

Läs mer om Höghastighetsasfalt