Nyheter

2015-11-13 10:45

Nynas redovisar tredje kvartalet 2015

Nynas försäljningsvolymer ökade för Bitumen och Naphthenics sammantaget med 6 procent. Oljepriset var 50 procent lägre och det förklarar att Nynas nettoomsättning minskade till 4 992 miljoner kronor (7 019) för det tredje kvartalet 2015.

"Bitumenförsäljningen var stark i alla länder och Naphthenics försäljning ökade totalt sett, trots avmattningen i den ekonomiska tillväxten i Asien och volymförluster i Brasilien samt i Ryssland och Ukraina av kända skäl", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Tredje kvartalet sammanfattning

  • Försäljningsvolymerna ökade sammantaget med 6 procent för jämförbara enheter.
  • Nettoomsättningen minskade till 4 992 MSEK (7 019) till följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 726 MSEK (515).
  • Säsongsmässigt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q3 2015

Läs mer

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade både under andra kvartalet och första halvåret. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 360 Mkr (111).

Läs mer om Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Den 18 maj 2017 offentliggjorde Nynas AB att ytterligare obligationer under sitt existerande obligationslån (ISIN SE0005994167) kommer emitteras till ett belopp om SEK 450 000 000 inom ett rambelopp om 1 100 000 000 med emissionsdatum den 26 maj 2017 och slutlig återbetalningsdag i juni 2018.

Läs mer om Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm