Nyheter

2015-11-13 10:45

Nynas redovisar tredje kvartalet 2015

Nynas försäljningsvolymer ökade för Bitumen och Naphthenics sammantaget med 6 procent. Oljepriset var 50 procent lägre och det förklarar att Nynas nettoomsättning minskade till 4 992 miljoner kronor (7 019) för det tredje kvartalet 2015.

"Bitumenförsäljningen var stark i alla länder och Naphthenics försäljning ökade totalt sett, trots avmattningen i den ekonomiska tillväxten i Asien och volymförluster i Brasilien samt i Ryssland och Ukraina av kända skäl", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Tredje kvartalet sammanfattning

  • Försäljningsvolymerna ökade sammantaget med 6 procent för jämförbara enheter.
  • Nettoomsättningen minskade till 4 992 MSEK (7 019) till följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 726 MSEK (515).
  • Säsongsmässigt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q3 2015

Läs mer

NYNAS 90 ÅR - DET ÄR DAGS ATT FIRA VÅR RESA

8 november 2018 markerar en stolt milstolpe i Nynas historia, då vi firar vårt 90-årsjubileum och ser fram emot en ljus framtid.

Läs mer om NYNAS 90 ÅR - DET ÄR DAGS ATT FIRA VÅR RESA

Rätt formula för en karriär i kemiindustrin

Den kemiska industrin finns runt omkring oss, och dess produkter formar det samhälle vi lever i. Det är viktigt att framtidens ingenjörer och innovatörer vill arbeta inom detta område. Därför har Nynas och andra företag gått samman för att visa på alla spännande möjligheter som branschen har att erbjuda på websidan Kemikarriär.

Läs mer om Rätt formula för en karriär i kemiindustrin

Banbrytande beläggning

I takt med att fokus på att sänka temperaturen för asfaltproduktion och läggning ökar har kalla tekniker för att tillverka asfalt fått förnyat intresse.

Läs mer om Banbrytande beläggning