Nyheter

2015-11-13 10:45

Nynas redovisar tredje kvartalet 2015

Nynas försäljningsvolymer ökade för Bitumen och Naphthenics sammantaget med 6 procent. Oljepriset var 50 procent lägre och det förklarar att Nynas nettoomsättning minskade till 4 992 miljoner kronor (7 019) för det tredje kvartalet 2015.

"Bitumenförsäljningen var stark i alla länder och Naphthenics försäljning ökade totalt sett, trots avmattningen i den ekonomiska tillväxten i Asien och volymförluster i Brasilien samt i Ryssland och Ukraina av kända skäl", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Tredje kvartalet sammanfattning

  • Försäljningsvolymerna ökade sammantaget med 6 procent för jämförbara enheter.
  • Nettoomsättningen minskade till 4 992 MSEK (7 019) till följd av lägre oljepriser jämfört med föregående år.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exklusive engångsposter för andra kvartalet uppgick till 726 MSEK (515).
  • Säsongsmässigt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q3 2015

Läs mer

Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

Läs mer om Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Ta det kallt när det behövs

Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

Läs mer om Ta det kallt när det behövs

Mindre prov ger större möjligheter

En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

Läs mer om Mindre prov ger större möjligheter