Nyheter

2016-11-18 08:04

Nynas redovisar tredje kvartalet 2016

Under det tredje kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 2 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3813 MSEK (4992) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet.

Tredje kvartalet sammanfattning 

  • Nettoomsättningen minskade till 3813 MSEK (4992), till följd av lägre råoljepriser och det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 541 MSEK (726).
  • Nettoresultatet uppgick till 178 MSEK (409).
  • Destilleringsanläggningen på Harburg raffinaderiet i drift första veckan i augusti.

"Det tredje kvartalet innebar svårigheter för Nynas och resultat är alltjämt lägre än förväntat. Detta berodde på lägre marginaler och effekterna av den fördröjda starten av Harburg raffinaderiet som nu blev fullt synliga. Men helt i linje med vår strategi, lyckades vi att växa den totala försäljningsvolymen av nafteniska specialoljor med 8% över motsvarande period 2015", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hans Östlin , Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q3 2016

Läs mer

Hållbar utveckling drivkraft för innovationer

Det är viktigt med både incitament och tydliga krav för att driva utvecklingen framåt och säkerställa att branschen bidrar positivt till en hållbar utveckling.

Läs mer om Hållbar utveckling drivkraft för innovationer

Nu kör vi vidare med biobränsle

I Sverige transporteras numera alla Nynas bitumenprodukter med tankbilar som nästan uteslutande körs med biobränsle.

Läs mer om Nu kör vi vidare med biobränsle

Hållbarhet med kallblandat

Resultat från en studie av en kallblandad asfalt som lades för 15 år sedan ger värdefulla insikter om hållbarheten hos materialet.

Läs mer om Hållbarhet med kallblandat