Nyheter

2016-11-18 08:04

Nynas redovisar tredje kvartalet 2016

Under det tredje kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 2 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3813 MSEK (4992) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet.

Tredje kvartalet sammanfattning 

  • Nettoomsättningen minskade till 3813 MSEK (4992), till följd av lägre råoljepriser och det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 541 MSEK (726).
  • Nettoresultatet uppgick till 178 MSEK (409).
  • Destilleringsanläggningen på Harburg raffinaderiet i drift första veckan i augusti.

"Det tredje kvartalet innebar svårigheter för Nynas och resultat är alltjämt lägre än förväntat. Detta berodde på lägre marginaler och effekterna av den fördröjda starten av Harburg raffinaderiet som nu blev fullt synliga. Men helt i linje med vår strategi, lyckades vi att växa den totala försäljningsvolymen av nafteniska specialoljor med 8% över motsvarande period 2015", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hans Östlin , Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q3 2016

Läs mer

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade både under andra kvartalet och första halvåret. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 360 Mkr (111).

Läs mer om Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Den 18 maj 2017 offentliggjorde Nynas AB att ytterligare obligationer under sitt existerande obligationslån (ISIN SE0005994167) kommer emitteras till ett belopp om SEK 450 000 000 inom ett rambelopp om 1 100 000 000 med emissionsdatum den 26 maj 2017 och slutlig återbetalningsdag i juni 2018.

Läs mer om Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm