Nyheter

2016-11-18 08:04

Nynas redovisar tredje kvartalet 2016

Under det tredje kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 2 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3813 MSEK (4992) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet.

Tredje kvartalet sammanfattning 

  • Nettoomsättningen minskade till 3813 MSEK (4992), till följd av lägre råoljepriser och det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 541 MSEK (726).
  • Nettoresultatet uppgick till 178 MSEK (409).
  • Destilleringsanläggningen på Harburg raffinaderiet i drift första veckan i augusti.

"Det tredje kvartalet innebar svårigheter för Nynas och resultat är alltjämt lägre än förväntat. Detta berodde på lägre marginaler och effekterna av den fördröjda starten av Harburg raffinaderiet som nu blev fullt synliga. Men helt i linje med vår strategi, lyckades vi att växa den totala försäljningsvolymen av nafteniska specialoljor med 8% över motsvarande period 2015", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hans Östlin , Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q3 2016

Läs mer

Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

Läs mer om Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Ta det kallt när det behövs

Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

Läs mer om Ta det kallt när det behövs

Mindre prov ger större möjligheter

En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

Läs mer om Mindre prov ger större möjligheter