Nyheter

2016-11-18 08:04

Nynas redovisar tredje kvartalet 2016

Under det tredje kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 2 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3813 MSEK (4992) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet.

Tredje kvartalet sammanfattning 

  • Nettoomsättningen minskade till 3813 MSEK (4992), till följd av lägre råoljepriser och det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 541 MSEK (726).
  • Nettoresultatet uppgick till 178 MSEK (409).
  • Destilleringsanläggningen på Harburg raffinaderiet i drift första veckan i augusti.

"Det tredje kvartalet innebar svårigheter för Nynas och resultat är alltjämt lägre än förväntat. Detta berodde på lägre marginaler och effekterna av den fördröjda starten av Harburg raffinaderiet som nu blev fullt synliga. Men helt i linje med vår strategi, lyckades vi att växa den totala försäljningsvolymen av nafteniska specialoljor med 8% över motsvarande period 2015", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hans Östlin , Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q3 2016

Läs mer

Säkerhet alltid högsta prioritet

Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

Läs mer om Säkerhet alltid högsta prioritet

Höghastighetsasfalt

När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

Läs mer om Höghastighetsasfalt