Nyheter

2016-11-18 08:04

Nynas redovisar tredje kvartalet 2016

Under det tredje kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 2 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3813 MSEK (4992) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet.

Tredje kvartalet sammanfattning 

  • Nettoomsättningen minskade till 3813 MSEK (4992), till följd av lägre råoljepriser och det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 541 MSEK (726).
  • Nettoresultatet uppgick till 178 MSEK (409).
  • Destilleringsanläggningen på Harburg raffinaderiet i drift första veckan i augusti.

"Det tredje kvartalet innebar svårigheter för Nynas och resultat är alltjämt lägre än förväntat. Detta berodde på lägre marginaler och effekterna av den fördröjda starten av Harburg raffinaderiet som nu blev fullt synliga. Men helt i linje med vår strategi, lyckades vi att växa den totala försäljningsvolymen av nafteniska specialoljor med 8% över motsvarande period 2015", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Hans Östlin , Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q3 2016

Läs mer

Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2017. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

Läs mer om Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

Läs mer om Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

Läs mer om Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017