Nyheter

2020-12-22 15:00

Nynas rekonstruktion förväntas formellt avslutas i januari 2021

Tingsrättens beslut från den 30 november att fastställa ackordet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion har överklagats av Skatteverket den 21 december. Synnerliga skäl har därefter tillämpats och Nynas har med rekonstruktörernas godkännande per 22 december 2020 erlagt full betalning till Skatteverket och därmed har Skatteverket inte längre någon fordran.

Därmed försenas det överenskomna ackordet att vinna laga kraft. Under den tiden fortsätter Nynas företagsrekonstruktion som tidigare under medverkan av de utsedda rekonstruktörerna. Nynas bedöms formellt komma ur rekonstruktionen i januari 2021.

Samtliga övriga borgenärer har accepterat ackordet och Skatteverket har en mycket liten del av de sammanlagda skulderna, 9 miljoner kronor av sammanlagt över 9 miljarder kronor.

Överenskommelsen med bankerna och GPB om ytterligare skuldnedskrivning påverkas inte och för övriga fordringsägare kommer full betalning upp till 100 000 kronor att senareläggas till januari 2021.

Några andra överklaganden kan inte komma ifråga eftersom fristen för att överklaga tingsrättens beslut löpte ut den 21 december 2020.

Den generella superförmånsrätten för Nynas borgenärer/leverantörer förlängs från idag till den 11 januari 2021, se separat kommunikation.

Vi återkommer med information så snart beslut meddelas från hovrätten.

Läs mer

Nynas in top 1% for sustainability

Nynas has received the coveted EcoVadis Platinum CSR rating, this puts the company in the top 1% for sustainability performance.

Läs mer om Nynas in top 1% for sustainability

Nynas investerar för tryggad produktion och förbättrad miljö

Nynas investerar 190 miljoner kronor för att säkra tillgången på bitumen för den nordiska infrastrukturen. Samtidigt kan utsläppen av koldioxid minskas med 34%.

Läs mer om Nynas investerar för tryggad produktion och förbättrad miljö

Vägen till ny mobilitet

En internationell benchmarkingstudie lyfter fram vägbranschens roll i omvandlingen av väginfrastrukturen och utvecklingen mot ny mobilitet.

Läs mer om Vägen till ny mobilitet