Nyheter

2016-05-13 08:05

Nynas redovisar första kvartalet 2016

Nynas försäljning av nafteniska specialoljor ökade i Europa och i Nord och Sydamerika under det första kvartalet 2016. Nettoresultatet uppgick till 96 MSEK (-110) medan lägre råoljepriser förklarade den minskade omsättningen på 2 210 MSEK (3 208). Övertagandet av Harburg raffinaderiet fullbordades och ytterligare 157 anställda anslöt till Nynas.

"God efterfrågan på nafteniska specialoljor och en långsammare start på bitumensäsongen utmärkte det säsongsmässigt normalt svaga första kvartalet. Med bitumenvolymer under de första tre månaderna som enbart representerar cirka 10 procent av den årliga volymen, ger det första kvartalets resultat endast begränsad information om Nynas underliggande resultat ", kommenterade Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

FÖRSTA KVARTALET SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen minskade till 2210 MSEK (3208), till följd av lägre råoljepriser jämfört med första kvartalet 2015.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 313 MSEK (14), inklusive en inkomstkompensation om 262 MSEK (0) för ett uppsagt produktionsavtal.
  • Nettoresultatet uppgick till 96 miljoner kronor (-110).
  • Övertagandet av Harburg raffinaderiet fullbordades framgångsrikt 1 jan 2016.
  • I slutet av april tecknade Nynas ett nytt femårigt avtal om en icke säkerställd kredit på 650 miljoner euro med ett konsortium av sex nordiska och internationella banker.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q1 2016

Läs mer

Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2017. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

Läs mer om Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

Läs mer om Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

Läs mer om Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017