Nyheter

2016-05-13 08:05

Nynas redovisar första kvartalet 2016

Nynas försäljning av nafteniska specialoljor ökade i Europa och i Nord och Sydamerika under det första kvartalet 2016. Nettoresultatet uppgick till 96 MSEK (-110) medan lägre råoljepriser förklarade den minskade omsättningen på 2 210 MSEK (3 208). Övertagandet av Harburg raffinaderiet fullbordades och ytterligare 157 anställda anslöt till Nynas.

"God efterfrågan på nafteniska specialoljor och en långsammare start på bitumensäsongen utmärkte det säsongsmässigt normalt svaga första kvartalet. Med bitumenvolymer under de första tre månaderna som enbart representerar cirka 10 procent av den årliga volymen, ger det första kvartalets resultat endast begränsad information om Nynas underliggande resultat ", kommenterade Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

FÖRSTA KVARTALET SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen minskade till 2210 MSEK (3208), till följd av lägre råoljepriser jämfört med första kvartalet 2015.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 313 MSEK (14), inklusive en inkomstkompensation om 262 MSEK (0) för ett uppsagt produktionsavtal.
  • Nettoresultatet uppgick till 96 miljoner kronor (-110).
  • Övertagandet av Harburg raffinaderiet fullbordades framgångsrikt 1 jan 2016.
  • I slutet av april tecknade Nynas ett nytt femårigt avtal om en icke säkerställd kredit på 650 miljoner euro med ett konsortium av sex nordiska och internationella banker.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q1 2016

Läs mer

NYNAS 90 ÅR - DET ÄR DAGS ATT FIRA VÅR RESA

8 november 2018 markerar en stolt milstolpe i Nynas historia, då vi firar vårt 90-årsjubileum och ser fram emot en ljus framtid.

Läs mer om NYNAS 90 ÅR - DET ÄR DAGS ATT FIRA VÅR RESA

Rätt formula för en karriär i kemiindustrin

Den kemiska industrin finns runt omkring oss, och dess produkter formar det samhälle vi lever i. Det är viktigt att framtidens ingenjörer och innovatörer vill arbeta inom detta område. Därför har Nynas och andra företag gått samman för att visa på alla spännande möjligheter som branschen har att erbjuda på websidan Kemikarriär.

Läs mer om Rätt formula för en karriär i kemiindustrin

Banbrytande beläggning

I takt med att fokus på att sänka temperaturen för asfaltproduktion och läggning ökar har kalla tekniker för att tillverka asfalt fått förnyat intresse.

Läs mer om Banbrytande beläggning