Nyheter

2016-05-13 08:05

Nynas redovisar första kvartalet 2016

Nynas försäljning av nafteniska specialoljor ökade i Europa och i Nord och Sydamerika under det första kvartalet 2016. Nettoresultatet uppgick till 96 MSEK (-110) medan lägre råoljepriser förklarade den minskade omsättningen på 2 210 MSEK (3 208). Övertagandet av Harburg raffinaderiet fullbordades och ytterligare 157 anställda anslöt till Nynas.

"God efterfrågan på nafteniska specialoljor och en långsammare start på bitumensäsongen utmärkte det säsongsmässigt normalt svaga första kvartalet. Med bitumenvolymer under de första tre månaderna som enbart representerar cirka 10 procent av den årliga volymen, ger det första kvartalets resultat endast begränsad information om Nynas underliggande resultat ", kommenterade Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

FÖRSTA KVARTALET SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen minskade till 2210 MSEK (3208), till följd av lägre råoljepriser jämfört med första kvartalet 2015.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 313 MSEK (14), inklusive en inkomstkompensation om 262 MSEK (0) för ett uppsagt produktionsavtal.
  • Nettoresultatet uppgick till 96 miljoner kronor (-110).
  • Övertagandet av Harburg raffinaderiet fullbordades framgångsrikt 1 jan 2016.
  • I slutet av april tecknade Nynas ett nytt femårigt avtal om en icke säkerställd kredit på 650 miljoner euro med ett konsortium av sex nordiska och internationella banker.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q1 2016

Läs mer

Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

Läs mer om Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Ta det kallt när det behövs

Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

Läs mer om Ta det kallt när det behövs

Mindre prov ger större möjligheter

En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

Läs mer om Mindre prov ger större möjligheter