Nyheter

2016-05-13 08:05

Nynas redovisar första kvartalet 2016

Nynas försäljning av nafteniska specialoljor ökade i Europa och i Nord och Sydamerika under det första kvartalet 2016. Nettoresultatet uppgick till 96 MSEK (-110) medan lägre råoljepriser förklarade den minskade omsättningen på 2 210 MSEK (3 208). Övertagandet av Harburg raffinaderiet fullbordades och ytterligare 157 anställda anslöt till Nynas.

"God efterfrågan på nafteniska specialoljor och en långsammare start på bitumensäsongen utmärkte det säsongsmässigt normalt svaga första kvartalet. Med bitumenvolymer under de första tre månaderna som enbart representerar cirka 10 procent av den årliga volymen, ger det första kvartalets resultat endast begränsad information om Nynas underliggande resultat ", kommenterade Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

FÖRSTA KVARTALET SAMMANFATTNING

  • Nettoomsättningen minskade till 2210 MSEK (3208), till följd av lägre råoljepriser jämfört med första kvartalet 2015.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 313 MSEK (14), inklusive en inkomstkompensation om 262 MSEK (0) för ett uppsagt produktionsavtal.
  • Nettoresultatet uppgick till 96 miljoner kronor (-110).
  • Övertagandet av Harburg raffinaderiet fullbordades framgångsrikt 1 jan 2016.
  • I slutet av april tecknade Nynas ett nytt femårigt avtal om en icke säkerställd kredit på 650 miljoner euro med ett konsortium av sex nordiska och internationella banker.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75

Nynas kvartalsrapport Q1 2016

Läs mer

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade både under andra kvartalet och första halvåret. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 360 Mkr (111).

Läs mer om Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Den 18 maj 2017 offentliggjorde Nynas AB att ytterligare obligationer under sitt existerande obligationslån (ISIN SE0005994167) kommer emitteras till ett belopp om SEK 450 000 000 inom ett rambelopp om 1 100 000 000 med emissionsdatum den 26 maj 2017 och slutlig återbetalningsdag i juni 2018.

Läs mer om Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm