Nyheter

2016-01-04 10:10

Nynas tar över Harburg-raffinaderiet

Nynas har nu slutfört övertagandet av det tidigare Shell raffinaderiet i Hamburg, Tyskland.

"Tillägget av Harburg till Nynas försörjningskedja är ett viktigt steg framåt i Nynas tillväxtstrategi", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Nynas Harburg raffinaderi kommer att ha en produktionskapacitet på specialoljor på upp till 330 000 ton. Dessutom kommer här att tillverkas ett brett utbud av bitumen för Nynas kunder i Europa. En ny anläggning för utlastning av bitumen, som planeras vara i drift i mitten av 2016, kommer att bli det sista steget i förbättringen av raffinaderiets infrastruktur. För närvarande byggs destillationsenheten i den norra delen om och uppgraderas för att starta upp igen under våren 2016.

Den 2 september 2013 godkände EU-kommissionen övertagandet av anläggningarna vilket som ett första steg i januari 2014 ledde till att integrera raffinaderiets basoljeanläggning med ett 90-tal anställda i Nynas organisation. Med slutförandet av förvärvet flyttar ytterligare 157 anställda från Shell till Nynas.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75 

Läs mer

Tak över huvudet

Med rätt typ av bitumen är det möjligt att undvika dyra och omfattande takrenoveringar. Nynas är en av de ledande leverantörerna.

Läs mer om Tak över huvudet

Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen

As from 1 December, Carl Robertus has the responsibility for Bitumen’s technical development at Nynas.

Läs mer om Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen