Nyheter

2016-01-04 10:10

Nynas tar över Harburg-raffinaderiet

Nynas har nu slutfört övertagandet av det tidigare Shell raffinaderiet i Hamburg, Tyskland.

"Tillägget av Harburg till Nynas försörjningskedja är ett viktigt steg framåt i Nynas tillväxtstrategi", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Nynas Harburg raffinaderi kommer att ha en produktionskapacitet på specialoljor på upp till 330 000 ton. Dessutom kommer här att tillverkas ett brett utbud av bitumen för Nynas kunder i Europa. En ny anläggning för utlastning av bitumen, som planeras vara i drift i mitten av 2016, kommer att bli det sista steget i förbättringen av raffinaderiets infrastruktur. För närvarande byggs destillationsenheten i den norra delen om och uppgraderas för att starta upp igen under våren 2016.

Den 2 september 2013 godkände EU-kommissionen övertagandet av anläggningarna vilket som ett första steg i januari 2014 ledde till att integrera raffinaderiets basoljeanläggning med ett 90-tal anställda i Nynas organisation. Med slutförandet av förvärvet flyttar ytterligare 157 anställda från Shell till Nynas.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75 

Läs mer

Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade med 10 procent under tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 311 Mkr (541), negativt påverkat av svagare USD och begränsad produkttillgång, främst i Americas.

Läs mer om Nynas redovisar tredje kvartalet 2017

Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Försäljningsvolymerna ökade både under andra kvartalet och första halvåret. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 360 Mkr (111).

Läs mer om Nynas redovisar andra kvartalet 2017

Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Den 18 maj 2017 offentliggjorde Nynas AB att ytterligare obligationer under sitt existerande obligationslån (ISIN SE0005994167) kommer emitteras till ett belopp om SEK 450 000 000 inom ett rambelopp om 1 100 000 000 med emissionsdatum den 26 maj 2017 och slutlig återbetalningsdag i juni 2018.

Läs mer om Nynas offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av sitt obligationslån vid Nasdaq Stockholm