Nyheter

2016-01-04 10:10

Nynas tar över Harburg-raffinaderiet

Nynas har nu slutfört övertagandet av det tidigare Shell raffinaderiet i Hamburg, Tyskland.

"Tillägget av Harburg till Nynas försörjningskedja är ett viktigt steg framåt i Nynas tillväxtstrategi", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Nynas Harburg raffinaderi kommer att ha en produktionskapacitet på specialoljor på upp till 330 000 ton. Dessutom kommer här att tillverkas ett brett utbud av bitumen för Nynas kunder i Europa. En ny anläggning för utlastning av bitumen, som planeras vara i drift i mitten av 2016, kommer att bli det sista steget i förbättringen av raffinaderiets infrastruktur. För närvarande byggs destillationsenheten i den norra delen om och uppgraderas för att starta upp igen under våren 2016.

Den 2 september 2013 godkände EU-kommissionen övertagandet av anläggningarna vilket som ett första steg i januari 2014 ledde till att integrera raffinaderiets basoljeanläggning med ett 90-tal anställda i Nynas organisation. Med slutförandet av förvärvet flyttar ytterligare 157 anställda från Shell till Nynas.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75 

Läs mer

Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2017. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.

Läs mer om Nynas publicerar Årsredovisning 2017

Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas försäljning ökade till 2 644 MSEK (2 570) till följd av högre oljepriser jämfört med första kvartalet 2017. Försäljningsvolymerna minskade med 15 procent jämfört med första kvartalet 2017 på grund av en sen start på bitumensäsongen. EBITDA uppgick till 84 MSEK (151).

Läs mer om Nynas rapporterar första kvartalet 2018

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017

Nynas ökade sina försäljningsvolymer med 5 procent under fjärde kvartalet och med 7 procent för helåret jämfört med 2016. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 396 MSEK (44) och för helåret till 1218 MSEK (1009).

Läs mer om Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2017