Nyheter

2016-01-04 10:10

Nynas tar över Harburg-raffinaderiet

Nynas har nu slutfört övertagandet av det tidigare Shell raffinaderiet i Hamburg, Tyskland.

"Tillägget av Harburg till Nynas försörjningskedja är ett viktigt steg framåt i Nynas tillväxtstrategi", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Nynas Harburg raffinaderi kommer att ha en produktionskapacitet på specialoljor på upp till 330 000 ton. Dessutom kommer här att tillverkas ett brett utbud av bitumen för Nynas kunder i Europa. En ny anläggning för utlastning av bitumen, som planeras vara i drift i mitten av 2016, kommer att bli det sista steget i förbättringen av raffinaderiets infrastruktur. För närvarande byggs destillationsenheten i den norra delen om och uppgraderas för att starta upp igen under våren 2016.

Den 2 september 2013 godkände EU-kommissionen övertagandet av anläggningarna vilket som ett första steg i januari 2014 ledde till att integrera raffinaderiets basoljeanläggning med ett 90-tal anställda i Nynas organisation. Med slutförandet av förvärvet flyttar ytterligare 157 anställda från Shell till Nynas.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75 

Läs mer

Säkerhet alltid högsta prioritet

Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

Läs mer om Säkerhet alltid högsta prioritet

Höghastighetsasfalt

När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

Läs mer om Höghastighetsasfalt