Nyheter

2016-01-04 10:10

Nynas tar över Harburg-raffinaderiet

Nynas har nu slutfört övertagandet av det tidigare Shell raffinaderiet i Hamburg, Tyskland.

"Tillägget av Harburg till Nynas försörjningskedja är ett viktigt steg framåt i Nynas tillväxtstrategi", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Nynas Harburg raffinaderi kommer att ha en produktionskapacitet på specialoljor på upp till 330 000 ton. Dessutom kommer här att tillverkas ett brett utbud av bitumen för Nynas kunder i Europa. En ny anläggning för utlastning av bitumen, som planeras vara i drift i mitten av 2016, kommer att bli det sista steget i förbättringen av raffinaderiets infrastruktur. För närvarande byggs destillationsenheten i den norra delen om och uppgraderas för att starta upp igen under våren 2016.

Den 2 september 2013 godkände EU-kommissionen övertagandet av anläggningarna vilket som ett första steg i januari 2014 ledde till att integrera raffinaderiets basoljeanläggning med ett 90-tal anställda i Nynas organisation. Med slutförandet av förvärvet flyttar ytterligare 157 anställda från Shell till Nynas.

För ytterligare information kontakta:
Hans Östlin
Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel: 0708-93 19 75 

Läs mer

Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

Läs mer om Bättre vägar = förbättrad konkurrenskraft

Ta det kallt när det behövs

Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

Läs mer om Ta det kallt när det behövs

Mindre prov ger större möjligheter

En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

Läs mer om Mindre prov ger större möjligheter