Nynas utser Vice President Group Strategy & Sustainable Development

Johan Andersson har utsetts till Vice President Group Strategy & Sustainable Development i Nynas. Den kombinerade tjänsten markerar Nynas intensifierade ambitioner.

Johan Andersson lämnar tjänsten som VD för Drivkraft Sverige. Som VD har han sedan 2019 lanserat en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft för branschen, omstrukturerat branschorganisationen och positionerat den som en organisation för innovativ och hållbar mobilitet.

Innan nuvarande befattning omfattade Johans erfarenhet flera ledande och globala ledarroller inom BP under 19 år inom specialoljesegmentet, och innan det BASF. Under de senaste åren har hans fokus varit inriktat på vår tids mest angelägna utmaningar, där oljeindustrin behöver ett balanserat förhållningssätt till samhällets krav, konkurrenskraft och behovet av att skapa hållbara lösningar.

”För Nynas är strategi och hållbarhet nära sammankopplade. Vi stärker nu vår organisation med den erfarenhet Johan har för att intensifiera vårt arbete inom dessa områden. Jag är mycket glad över att få välkomna Johan Andersson som medlem i Nynas ledning och att få vara en del av vår resa framöver”, säger Bo Askvik, VD och koncernchef för Nynas.

Nya styrelseledamöter i Nynas AB utsedda

Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB har nya styrelseledamöter utsetts av Davidson Kempner.

Ny aktieägare i Nynas

Nynas AB kan konfirmera att ett bindande avtal har undertecknats av ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP (tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag, "Davidson Kempner"), för förvärv av hela aktieposten på 49,9% i Nynas från Bitumina Industries Ltd. Efter genomfört förvärv kommer Davidson Kempner att vara den största enskilda aktieägaren i Nynas.

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?