Nyheter

2021-09-22 10:15

Nynas utser Vice President Group Strategy & Sustainable Development

Johan Andersson har utsetts till Vice President Group Strategy & Sustainable Development i Nynas. Den kombinerade tjänsten markerar Nynas intensifierade ambitioner.

Johan Andersson lämnar tjänsten som VD för Drivkraft Sverige. Som VD har han sedan 2019 lanserat en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft för branschen, omstrukturerat branschorganisationen och positionerat den som en organisation för innovativ och hållbar mobilitet.

Innan nuvarande befattning omfattade Johans erfarenhet flera ledande och globala ledarroller inom BP under 19 år inom specialoljesegmentet, och innan det BASF. Under de senaste åren har hans fokus varit inriktat på vår tids mest angelägna utmaningar, där oljeindustrin behöver ett balanserat förhållningssätt till samhällets krav, konkurrenskraft och behovet av att skapa hållbara lösningar.

”För Nynas är strategi och hållbarhet nära sammankopplade. Vi stärker nu vår organisation med den erfarenhet Johan har för att intensifiera vårt arbete inom dessa områden. Jag är mycket glad över att få välkomna Johan Andersson som medlem i Nynas ledning och att få vara en del av vår resa framöver”, säger Bo Askvik, VD och koncernchef för Nynas.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet