Nynas AB företagsrekonstruktion

2020-11-05 10:30

Borgenärssammanträde den 30 november

Borgenärssammanträde om det ackordsförslag som Nynas AB tidigare lämnat kommer att äga rum den 30 november klockan 13.00 vid Södertörns tingsrätt.

Kallelsen kungörs i Post och Inrikes Tidningar samt DN.

Om ackordet kan fastställas vid detta möte kan rekonstruktionen därefter slutföras.

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Läs mer

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

Läs mer om Nynas ansöker om företagsrekonstruktion