Nynas AB företagsrekonstruktion

2020-12-28 13:21

Efter beslut i hovrätten

Nynas avslutar formellt rekonstruktionen

Tingsrättens beslut från den 30 november att fastställa ackordet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion överklagades av Skatteverket den 21 december. Skattemyndighetens fordran har sedan dess betalats, med den inverkan att myndigheten inte har någon återstående rätt att invända mot att det formella offentliga ackordet träder i kraft. Skattemyndigheten har därefter dragit tillbaka sitt överklagande och hovrätten har idag beslutat skriva av målet. Tingsrättens beslut från den 30 november står därmed fast.

Skatteverkets överklagan försenade emellertid det offentliga ackordet med några veckor, vilket innebar att ackordet nu träder i kraft den 19 januari 2021.

Ingen annan part gjorde några invändningar mot det formella offentliga ackordet och fristen för överklagande har löpt ut.

”Nynas kommer ut ur rekonstruktionen som ett starkare företag med 5-års säkrad finansiering och en stark balansräkning. Tillsammans med våra trogna kunder och leverantörer kommer vi kraftfullt att gå vidare och fortsätta att utveckla vår verksamhet på alla våra globala marknader. Vi är redo att ta tillbaka förlorade marknadsandelar och mer”, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

Läs mer

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

Läs mer om Nynas ansöker om företagsrekonstruktion