Nynas AB företagsrekonstruktion

2020-09-17 11:24

Godkänd förlängning av Nynas rekonstruktion

Södertörns tingsrätt godkände idag en förlängning av Nynas AB:s företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader fram till 15 december, 2020.

Nu finns förutsättningar för ett långsiktigt hållbart avtal för att avsluta rekonstruktionen av Nynas. Ägarförändringen som meddelades nyligen är ett viktigt steg och för att framgångsrikt slutföra rekonstruktionen fortsätter diskussionerna med Nynas huvudborgenärer.

Mot bakgrund av ägarförändringen förväntar sig Nynas och rekonstruktörerna att slutföra omorganisationen inom den kommande tremånadersperioden.

Läs mer

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

Läs mer om Nynas ansöker om företagsrekonstruktion