Nynas AB företagsrekonstruktion

2020-01-24 12:03

Information från borgenärsmötet

Företagsrekonstruktionen i Nynas AB fortsätter enligt plan.

Vid borgenärssammanträdet i Södertörns tingsrätt den 24 januari redovisade rekonstruktörerna Mikael Kubu, Ackordscentralen, och advokat Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjødt, en preliminär rekonstruktionsplan för Nynas AB.

Enligt rekonstruktörerna finns goda förutsättningar till en framgångsrik rekonstruktion av Nynas och rekonstruktörerna anförde att rekonstruktionen ska fortgå.

Efter att närvarande borgenärer fått ställa frågor och framföra synpunkter beslutade tingsrätten att rekonstruktionen skall fortsätta. Rekonstruktionen fortsätter under en tremånadersperiod fram till den 13 mars 2020. Nynas kan dessförinnan begära att rekonstruktionen ska fortsätta.

Tingsrätten utsåg även en borgenärskommitté där större borgenärer liksom företrädare för skatteverket och de anställda finns representerade.

Läs mer

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

Läs mer om Nynas ansöker om företagsrekonstruktion