Nynas AB företagsrekonstruktion

2021-01-19 13:03

Nynas rekonstruktion avslutad

Idag vann beslutet att fastställa Nynas ackord från den 30 november 2020 laga kraft i Södertörns tingsrätt. Detta innebär att Nynas företagsrekonstruktion formellt avslutas och att Nynas borgenärer kommer att betalas enligt ackordsöverenskommelsen.

”Vi har lyckats hitta en lösning för en mycket komplex situation, vi har överenskommit ett ackord med borgenärerna och kommit ut som ett starkare företag med 5-års säkrad finansiering och en stark balansräkning,” säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

Nynas är inte längre begränsat av reglerna kring rekonstruktionen och kan återigen säkra oljepriser och valutaexponeringar.

”Vi är väl positionerade för att bygga vidare på våra styrkor och fortsätta den tillväxt som vi planerat för. Vi kommer kraftfullt att gå vidare och fortsätta att utveckla vår verksamhet på alla våra globala marknader. Vi är redo att ta tillbaka förlorade marknadsandelar och mer, säger Bo Askvik.

Läs mer

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

Läs mer om Nynas ansöker om företagsrekonstruktion