Nynas AB företagsrekonstruktion

2020-01-21 13:05

Preliminär rekonstruktionsplan Nynas AB

Bifogat dokument innehåller den preliminära rekonstruktionsplanen för Nynas AB.

Läs mer

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

Läs mer om Nynas ansöker om företagsrekonstruktion