Miljö och samhälle

Alla moderna företag måste ta hänsyn till miljö- och samhällsfrågor. Som oljeföretag måste vi vara särskilt uppmärksamma.

Om en olycka inträffar kan följderna bli mycket allvarliga. På den här delen av webbplatsen får du veta mer om vårt arbete för att minska utsläppen, minska resursslöseriet, förbättra säkerheten, vara mer energieffektiva och bli en bättre arbetsgivare och samhällsmedborgare.

Vägledande principer

På Nynas har vi en policy och en process för alla delar av vår verksamhet, bl.a. hälsa, säkerhet, kvalitet, miljöskydd och affärsetik.

Läs mer om Vägledande principer

Hållbar utveckling

Inget företag kan enbart fokusera på tillväxt och lönsamhet. Det gäller också att säkerställa att verksamheten utgår från sociala och miljömässiga mål och därmed bidrar till en hållbar utveckling.

Läs mer om Hållbar utveckling

Miljö

Vi har en skyldighet att skydda miljön. Vi gör därför stora investeringar för att effektivisera våra raffinaderier och transporter med mindre utsläpp i vattnet och luften.

Läs mer om Miljö

Samhälle

För ett oljebolag är det viktigt, kanske viktigare än för andra företag, att vara en så bra samhällsmedborgare som möjligt.

Läs mer om Samhälle

Säkerhet

På Nynas kommer säkerheten först, sist och mittemellan. Vår säkerhetsfilosofi går långt utöver att bara följa olika rättsliga krav och branschstandarder.

Läs mer om Säkerhet