Säkerhet i praktiken - SDS

Vi har många olika initiativ på säkerhetsområdet att berätta om och här har vi valt två exempel som illustrerar vårt tillvägagångssätt.

Säkerhet är ingen tillfällighet

Bitumenprodukter levereras, lagras och hanteras vid temperaturer upp 200°C för beläggningsbitumen inklusive polymermodifierat bitumen, och upp till 230°C för industriellt bitumen. Olyckor och felaktig hantering kan få allvarliga konsekvenser, däribland allvarliga brännskador, chock, explosioner och andningsproblem på grund av exponering för bitumenångor.

Säkerhetsdatablad

Tillhandahållande av säkerhetsdatablad är ett lagkrav för produkter som är klassificerade som farliga för hälsa, säkerhet eller miljön. För maximal öppenhet tillhandahåller vi säkerhetsdatablad för alla våra produkter, även de ofarliga.

För att läsa våra säkerhetsdatablad, gå till Product Areas & Solutions  i toppmenyn, välj det segmentet/den produkt du är intresserad av och scrolla sedan ner för att hitta säkerhetsdatabladet för produkten.

Observera att säkerhetssdatabladen är landsspecifika. Om du inte hittar ett säkerhetsdatablad för ett specifikt land, kontakta din säljare eller producthse@nynas.com.