Koncernledning

Bo Askvik

Född 1958. tillförordnad vd och koncernchef. Utbildning: MBA i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare erfarenhet: CFO i Sapa, Intrum Justitia, Sanitec, PA Resources och olika ekonomiska befattningar i Nordstjernan, Östgöta Enskilda Bank, Neste, Borealis och TeliaSonera. Anställd sedan 2014. I nuvarande befattning sedan 2019. Nationalitet: svensk.

Rolf Allgulander

Född 1962. Vice vd, Manufacturing. Utbildning: civilingenjör kemi, MBA. Tidigare erfarenhet: platschef Borealis Kallo, fabrikschef Borealis Portugal, produktionschef Borealis Stenungsund. Anställd sedan 2007. I nuvarande befattning sedan 2007. Nationalitet: svensk.

Ewa Beskow

Född 1957. Direktör HR. Utbildning: bergsingenjör. Tidigare erfarenhet: direktör HR, SVP Worldwide, direktör HR VSM Group, vice vd HR, Volvo Car Corporation, Engine Division, direktör HR Uddeholm Tooling. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Nationalitet: svensk.

Peter Bäcklund

Född 1956. Affärsområdeschef Bitumen Nordic. Utbildning: universitetsstudier i ekonomi och marknadsföring. Tidigare erfarenhet: vd Nynas GmbH, marknadschef Naphthenics Electrical Industri/Lubricant Industry, ansvarig för IOM Naphthenics. Anställd sedan 1986. I nuvarande befattning sedan 2008. Nationalitet: svensk.

Jim Christie

Född 1960. Affärsområdeschef Bitumen UK och Västeuropa. Utbildning: civilingenjör. Tidigare erfarenhet: försäljningsdirektör Nynas UK, olika befattningar i Nynas inom försäljning, försäljningschef Colas. Anställd sedan 1994. I nuvarande befattning sedan 2008. Nationalitet: brittisk.

Simon Day

Född 1967. Vice vd, Affärsområdeschef Naphthenics. Utbildning: civilingenjör kemi, MBA. Tidigare erfarenhet: direktör Logistik, vd Nynas US Inc, marknadschef Electrical Industry Naphthenics, chef Affärsutveckling och planering, Naphthenics, chef Planering, Eastham, Nynas Bitumen UK, raffinaderitekniker, Stanlow Refinery, Shell UK. Anställd sedan 1996. I nuvarande befattning sedan 2014. Nationalitet: brittisk.

Anders Nilsson

Född 1968. Logistikdirektör. Utbildning: masterexamen i matematik, masterexamen i industriell och finansiell ekonomi. Tidigare erfarenhet: försäljningsdirektör Europa, logistikchef Naphthenics, Statens järnvägar, föreläsare i matematik, Luleå tekniska universitet. Anställd sedan 2000. I nuvarande befattning sedan 2014. Nationalitet: svensk.

Hans Östlin

Född 1961. Kommunikationsdirektör. Utbildning: Berghs School of Communication. IHM Business School. Tidigare erfarenhet: olika befattningar inom marknadsföring och kommunikation på ITT Flygt och Nynas, senior consultant på Rita Platzer PR. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Nationalitet: svensk.

email number hans.ostlin@nynas.com