Vår FoU

Vi gör stora investeringar i FoU. Det måste vi göra. Det är det enda sättet för oss att klara de snabba förändringarna som efterfrågas – från både kunder och lagstiftande organ.

Vi delar in vår forskning i grundforskning och tillämpad forskning. Inom grundforskningen har vi ett laboratorium som enbart ägnar sig åt att studera olja – med det enda syftet att ta reda på mer om dess fantastiska egenskaper. Ju mer vi lär oss, desto mer insiktsfull blir vår produktutveckling. I den tillämpade forskningen har vårt forskningsteam tillgång till avancerade laboratorier, inklusive småskaliga hydreringsanläggningar och mikroreaktorer. Med dem kan vi skapa den perfekta lösningen för en viss tillämpning. Vi samarbetar också med ett antal tekniska universitet, där studenterna har möjlighet att skriva uppsatser eller arbeta med andra projekt i en dynamisk miljö.

För att veta mer, läs några av våra tekniska artiklar:

Evaluation of Test Sections with Polymer Modified Bitumens

Bright future for black grease