Våra produkter – i korthet

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för ett ännu bredare spektrum av applikationer.

Nynas är ett globalt bolag med stark position på nischmarknaderna. Specialiseringen i NSP (nafteniska specialprodukter) och bitumen särskiljer Nynas från de flesta andra oljeföretag, som erbjuder olja som energikälla.

Nynas kärnkompetens är att raffinera tung råolja till en balanserad blandning av långvariga, högpresterande specialprodukter för hållbar användning. Nynas är det ledande varumärket och den globala marknadsledaren inom NSP (naftenisk specialprodukter) och är marknadsledande inom bitumen på den europeiska marknaden där företaget är verksam.

Nynas produkter stödjer tillväxten inom infrastruktur och finns bland oss alla varje dag genom företagets närvaro på vägar, tak, löparskor, lim, gummi, färg, tidskrifter och smörjmedel. Det är bara några av de tusentals föremål som innehåller Nynas oljor.