Våra raffinaderier

Våra produkter tillverkas i raffinaderier i Europa. Tre av dem – Nynäshamn, Göteborg och Harburg – ägs av Nynas. Raffinaderiet i Eastham, Storbritannien, är ett samarbetsprojekt med Shell.

I januari 2016, tog Nynas över en basoljeanläggning i Harburg, Tyskland, med en årlig produktion på upp till 350 000 ton per år. Det motsvarar en fyrtio-procentig ökning av företagets specialoljeproduktion.

Andra produktionsanläggningar är kopplade till företaget via samarbetsavtal. 

Nynas produktionsanläggningar drivs enligt de strängaste hälso- och säkerhetsstandarderna. Läs mer om detta under Ansvar.

Om du vill lära dig mer om raffinaderiet i Nynäshamn och våra intressanta arbetsområden, kan du titta på vår virtuella rundtur under Karriär.

Hydrering – en av våra specialiteter

Det finns inte många oljebolag som hydrerar sina destillat lika noga som vi. Hur fungerar det? Destillatet blandas med vätgas vid högt tryck och hög temperatur över en katalysatorbädd i reaktorn. Behandlingen tar bort svavel och kväve, och minskar samtidigt aromatinnehållet. Resultatet? En mycket ren produkt – perfekt för många olika användningsområden.