Specialoljor på ett enkelt sätt

Har du någon gång undrat över vad råolja är, varifrån den kommer och hur vi raffinerar den till specialprodukter för hundratals olika användningsområden?