våra raffinaderier

Våra produkter tillverkas i raffinaderier i Europa. Tre av dem – Nynäshamn, Göteborg och Harburg – ägs av Nynas. Raffinaderiet i Eastham, Storbritannien, är ett samarbetsprojekt med Shell.

I januari 2016, tog Nynas över en basoljeanläggning i Harburg, Tyskland, med en årlig produktion på upp till 350 000 ton per år. Det motsvarar en fyrtio-procentig ökning av företagets specialoljeproduktion. Andra produktionsanläggningar är kopplade till företaget via samarbetsavtal. 

 

Hydrering – en av våra specialiteter

Det finns inte många oljebolag som hydrerar sina destillat lika noga som vi. Hur fungerar det? Destillatet blandas med vätgas vid högt tryck och hög temperatur över en katalysatorbädd i reaktorn. Behandlingen tar bort svavel och kväve, och minskar samtidigt aromatinnehållet. Resultatet? En mycket ren produkt – perfekt för många olika användningsområden.

Fortsatt läsning

Ansvar

Här kan du läsa om Nynas företagsansvar och vad vi gör för att bidra till hållbar utveckling genom att förbättra den påverkan som våra ekonomiska, miljö- och sociala aktiviteter har.

Läs mer om Ansvar