Säkerhet

Säkerheten kommer först i vår bransch och vi vill hålla alla våra kunder informerade, både på lednings - och operativ nivå, genom att dela med oss av den senaste informationen vad gäller säkerhet och praktisk vägledning vid hantering av bitumen.Sedan 2006 har vi arbetat med ett omfattande informationsmaterial om säkerhet, som idag finns tillgängligt på elva europeiska språk.

Den senaste uppdateringen, maj 2012, innehåller de senaste rekommendationerna och bästa praxis från Eurobitume, REACH regler samt H2S försiktighetsåtgärder.

Om du vill veta mer om säker hantering av bitumen, ladda ner vårt uppdaterade säkerhetsmaterial:

Har du bråttom? Ta då en titt på vår:

Se även Eurobitumes riktlinjer för säkra leveranser, www.eurobitume.eu/hse/safe-handling.

NYNAS BITUMENSÄKERHETSDATABLAD

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet (SDS) är den viktigaste kanalen för kommunikation nedåt i distributionskedjan om REACH-relaterad information. Dessa dokument är mycket lättbegripliga och innehåller vägledande information om säker användning såsom: klassificering och märkning, första hjälpen, lagring och hantering, exponeringskontroll, transportklassificering osv.

Bitumen klassificeras inte som farligt, och det finns för närvarande inget krav på att tillhandahålla säkerhetsdatablad för bitumen. Säkerhetsdatabladen innehåller emellertid viktig information om säker hantering av bitumen, och det är därför praxis i branschen, och hos Nynas, att tillhandahålla dessa. Säkerhetsdatabladen för Nynas bitumen-produkter finns att ladda ner under Produkter. Gå till Produkter