Årsunda, Gävle

Väg 273 utanför Sandviken i Sverige behövde läggas om och användning av återvunnet material var nödvändigt
NYNAS BITUMEN NYFOAM 85
  • FALLSTUDIE Lokal väg
  • PRODUKT Nyfoam 85
Nyfoam 85 är en produkt speciellt framtagen för framställning av skumbitumen och som uppfyller kraven i standarden SS-EN 12591.

Lösning

Skumning enligt konceptet NCC Green Asphalt® användes för att sänka tillverkningstemperaturen fran 160˚C till 120°C. Bitumenskum bildas genom att vatten och luft tillsätts i varm bitumen under tryck. Expansionen av vatten i bitumen resulterar i en snabb sänkning av viskositeten samtidigt som volymen ökar kraftigt. Det skummade bitumenet ger mycket bra egenskaper tillsammans med återvunnen asfalt.

Detaljer

Omkring 1100 ton ABT16 70/100 green, med 18 % återvinning lades ut. Specifikationen uppfylldes på alla punkter.

Konceptet NCC Green Asphalt® har utvecklats i NCC Roads laboratorium i Umeå i samarbete med Nynas. Utvecklingsarbetet inleddes 2003 och konceptet används mer och mer frekvent i den här delen av Sverige. Ombyggnad av flera asfaltverk har genomförts eller planeras, för att kunna skumma och producera Green Asphalt. Vägverket är mycket positiva till att den nya tekniken har mindre påverkan på miljön, tack vare den lägre tillverkningstemperaturen.

Green Asphalt kan också användas på mer högtrafikerade vägar på samma sätt som konventionell asfalt. Den lägre tillverkningstemperaturen minskar åldringen av bitumen vilket ger vägen längre livslängd. Möjligheten att använda större mängd återvunnen asfalt utan att sänka kvaliteten på beläggningen ökar också med skummad bitumen.

Green Asphalt ger tjockare bindemedelshinnor och en homogenare beläggning utan separationer. Målet for utvecklingen av denna teknik, var att få fram en beläggning med lika bra eller bättre egenskaper som konventionell asfalt. Vägar producerade med denna teknik så här långt, har visat att ITSR och hålrumshalt är lika bra eller bättre än för konventionell varmasfalt.

Eftersom asfalten är tillverkad och utlagd vid lägre temperatur än vanlig asfaltmassa uppstår ingen rök. Detta och också den lägre temperaturen i sig ger en bättre arbetsmiljö.

Fördelarna med denna teknik ar stora och mätbara. Sänkningen av tillverkningstemperaturen till 120˚C minskar energiatgången med omkring 20% vilket motsvarar ungefär 2 –2,5 liter bränsle per ton producerad asfaltmassa. Denna minskning av bränsle minskar utslappet av koldioxid med omkring 30% och utsläpp av kvavedioxid med omkring 70%. Utsläpp av svaveldioxid och koloxid minskar också.

Ladda ned denna information om hur Nyfoam 85 användes vid Årsunda, Gävle, Sweden, som pdf.

PLATS Årsunda, Gävle

UPPGIFT Nytt slitlager

UPPDRAGSGIVARE Vägverket

HUVUDENTREPRENÖR NCC Roads AB

BELÄGGNINGSENTREPRENÖR NCC Roads AB

ASFALTPRODUCENT NCC Roads AB, Green Asphalt

DATUM Augusti 2009

Kontakter

Benny Jandér

Key Account Manager Bitumen Nordic, Country Sales Manager Denmark

mobile number +46 706 518 945
email number benny.jander@nynas.com

Niclas Krona

Country Sales Manager Sweden

mobile number +46-72-501 72 58
email number niclas.krona@nynas.com

Fredrik Andersson

Head of Sales North Sweden

mobile number +46 70 344 64 63