Nyheter och event

Senaste nytt

 • 2019-03-29 11:15

  Uppgradering och underhåll av vägnätet är effektiva verktyg för länder som vill förbättra sin konkurrenskraft. Roberto Crotti från World Economic Forum förklarar varför.

 • 2019-03-29 10:46

  Bitumen hanteras vid hög temperatur. Det finns många viktiga försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för brännskador.

 • 2019-03-28 15:22

  En ny metod för reologisk undersökning av bitumen och bindemedel vid låg temperatur ser lovande ut. Hilde Soenen förklarar vad den föreslagna metoden kan erbjuda.

 • 2019-03-28 15:12

  Genom att kombinera en polymermodifierad emulsion med två stenfraktioner får man en extra slitstark beläggning. Det var en viktig anledning till att entreprenören Skanska och Trafikverket valde att använda tekniken på ett vägprojekt i norra Sverige.

 • 2019-03-28 12:09

  Det nya svaveldirektiv för fartygsbränslen som träder i kraft nästa år kommer att påverka oljeraffinaderierna. Men hur påverkas bitumenbranschen? I den här artikeln presenterar Nynas sin syn på några av de viktigaste aspekterna.

 • 2019-03-27 15:58

  Nu kan du ta del av årets leveransguide med information om Nynas sortiment, leveransplatser och tider samt säkerhetskrav.

 • 2019-03-27 15:00

  IMO 2020 – business as usual eller ändrar spelplan? Ta reda på det genom att läsa senaste numret av Bitumen Matters.

 • 2018-11-16 11:35

  Det är viktigt med både incitament och tydliga krav för att driva utvecklingen framåt och säkerställa att branschen bidrar positivt till en hållbar utveckling.

 • 2018-11-15 16:02

  All of Nynas bitumen product transport operations in Sweden using road tankers now run virtually exclusively on biofuel.

 • 2018-11-15 14:15

  Bitumen Matters fortsätter sin resa runt Europa för att titta närmare på några fler intressanta beläggningsprojekt.

 • 2018-11-15 14:00

  Resultat från en studie av en kallblandad asfalt som lades för 15 år sedan ger värdefulla insikter om hållbarheten hos materialet.

 • 2018-09-12 14:40

  I takt med att fokus på att sänka temperaturen för asfaltproduktion och läggning ökar har kalla tekniker för att tillverka asfalt fått förnyat intresse.

 • 2018-09-12 12:24

  I sin roll som ansvarig för ett ambitiöst forskningsprogram inom IFSTTAR är Nicolas Hautière angelägen att lyfta fram möjligheterna med femte generationens vägar.

 • 2018-08-28 15:20

  I oktober 1928 anlände S/S British Earl med den första lasten råolja till det nybyggda raffinaderiet i Nynäshamn. Historien om Nynas kunde ta sin början.

 • 2018-08-28 10:42

  I alla kommuner finns åtminstone någon vägsträcka som ständigt kräver underhåll; ytor som aldrig låter sig repareras tillfredsställande och alltid står på tur för nya åtgärder. Ett sådant exempel är korsningen mellan Pilsworth Road och Moss Hall Road i den engelska staden Rochdale.

 • 2018-06-20 13:00

  Bitumen Matters fortsätter sin resa runt Europa för att titta närmare på några fler intressanta beläggningsprojekt.

 • 2018-05-21 14:44

  Temat för E&E-eventet är ”Preparing the asphalt industry for the future”.

 • 2018-02-12 16:39

  Nynas arbetar aktivt med kunder och entreprenörer för att uppnå målet att ingen ska skadas på jobbet.

 • 2018-02-12 10:37

  Nynas Bitumen lanserar nu sin nya kundtidning Bitumen Matters. – Ett nytt koncept för att kommunicera med dig!

 • 2017-08-14 12:15

  För sju år sedan lades så kallad tyst asfalt på en bit av E4:an genom Huskvarna för att minska bullernivån. Den har överraskat forskarna med sin hållbarhet.

NYNAS BITUMEN BITUMEN MATTERS

I Bitumen Matters kan du läsa intervjuer med aktörer i branschen, beskrivningar av nya bitumenrelaterade projekt och best practice, forskningsnyheter rörande bitumen samt frågor som rör säker hantering av bitumen och hållbar utveckling – bland mycket annat.

Du kan även interagera med innehållet på microsajten nynas.com/bitumenmatters.