Nyheter och event

Senaste nytt

 • 2018-06-20 13:00

  Bitumen Matters fortsätter sin resa runt Europa för att titta närmare på några fler intressanta beläggningsprojekt.

 • 2018-05-21 14:44

  Temat för E&E-eventet är ”Preparing the asphalt industry for the future”.

 • 2018-04-23 10:07

  Nu kan du ta del av årets leveransguide med information om Nynas sortiment, leveransplatser och tider samt säkerhetskrav.

 • 2018-02-12 16:39

  Nynas arbetar aktivt med kunder och entreprenörer för att uppnå målet att ingen ska skadas på jobbet.

 • 2018-02-12 10:37

  Nynas Bitumen lanserar nu sin nya kundtidning Bitumen Matters. – Ett nytt koncept för att kommunicera med dig!

 • 2017-08-14 12:15

  För sju år sedan lades så kallad tyst asfalt på en bit av E4:an genom Huskvarna för att minska bullernivån. Den har överraskat forskarna med sin hållbarhet.

 • 2017-05-29 13:49

  Eurobitumes uppdrag är att främja en effektiv och säker användning av bitumen. HSE-kommittéen dess arbetsgrupper arbetar aktivt för att ge aktuell vägledning om säker användning av bitumen.

 • 2017-04-28 11:04

  Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

 • 2017-04-12 11:52

  Knowledge on bitumen chemistry and structures is of fundamental importance to understand performance differences of asphalt materials.

 • 2017-02-08 17:09

  När lossningsanläggningen i Harburg planerades och byggdes stod säkerheten högst på agendan. Anläggningen, som är helt automatiserad, har bland annat fallskydd och överfyllningsskydd som i sin tur är kopplade till en databas för dokumentation och kontroll.

 • 2016-12-01 14:43

  När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

 • 2016-11-25 11:02

  Med kallteknik minskar miljöpåverkan. Nu vill Trafikverket öka användningen för att leva upp till kraven på energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser.

 • 2016-11-17 15:38

  Den nyöppnade lossningsanläggningen för bitumen vid Nynas raffinaderi i Harburg i norra Tyskland, är nu i full gång. Det automatiserade systemet ger hög flexibilitet och möjliggör leveranser av bitumenprodukter ur Nynas breda sortiment till kunder i Västeuropa.

 • 2016-09-16 16:40

  Med en ny typ av bindemedel är det möjligt att sänka tillverkningstemperaturen utan att påverka den färdiga asfaltens kvalitet.

 • 2016-09-14 15:27

  Under juni och juli pågick ett stort beläggningsprojekt på E20 utanför Göteborg. För att minimera trafikstörningarna utfördes läggningen parallellt på tre körfält.

 • 2016-09-14 14:47

  Genom att tillsätta Nygen 910 öppnas nya möjligheter att använda sig av en större andel återvunnen asfalt i slutprodukten.

 • 2016-09-01 09:17

  Nynas har startat de första leveranserna av bitumen med tankbil från Harburg raffinaderiet, beläget nära Hamburg, Tyskland.

 • 2016-08-19 16:52

  Med en ytbehandling får vägen ett nytt slitlager som även fungerar som ett tätskikt för den underliggande vägkroppen. Metoden är resurssnål eftersom stenmaterialet inte behöver värmas upp och det endast krävs ett tunt lager sten.

 • 2016-08-19 16:44

  De högtrafikerade broarna är speciellt utsatta och fordrar noggrann skötsel, drift och underhåll. I år drar ett stort renoveringsprojekt igång på Ölandsbron.

 • 2016-04-24 14:23

  Leveransguiden 2016 är här!

NYNAS BITUMENBITUMEN MATTERS

I Bitumen Matters kan du läsa intervjuer med aktörer i branschen, beskrivningar av nya bitumenrelaterade projekt och best practice, forskningsnyheter rörande bitumen samt frågor som rör säker hantering av bitumen och hållbar utveckling – bland mycket annat.

Du kan även interagera med innehållet på den nya microsajten nynas.com/bitumenmatters.