Nyheter och event

Senaste nytt

 • 2018-11-16 11:35

  Det är viktigt med både incitament och tydliga krav för att driva utvecklingen framåt och säkerställa att branschen bidrar positivt till en hållbar utveckling.

 • 2018-11-15 16:02

  All of Nynas bitumen product transport operations in Sweden using road tankers now run virtually exclusively on biofuel.

 • 2018-11-15 14:15

  Bitumen Matters fortsätter sin resa runt Europa för att titta närmare på några fler intressanta beläggningsprojekt.

 • 2018-11-15 14:00

  Resultat från en studie av en kallblandad asfalt som lades för 15 år sedan ger värdefulla insikter om hållbarheten hos materialet.

 • 2018-09-12 14:40

  I takt med att fokus på att sänka temperaturen för asfaltproduktion och läggning ökar har kalla tekniker för att tillverka asfalt fått förnyat intresse.

 • 2018-09-12 12:24

  I sin roll som ansvarig för ett ambitiöst forskningsprogram inom IFSTTAR är Nicolas Hautière angelägen att lyfta fram möjligheterna med femte generationens vägar.

 • 2018-08-28 15:20

  I oktober 1928 anlände S/S British Earl med den första lasten råolja till det nybyggda raffinaderiet i Nynäshamn. Historien om Nynas kunde ta sin början.

 • 2018-08-28 10:42

  I alla kommuner finns åtminstone någon vägsträcka som ständigt kräver underhåll; ytor som aldrig låter sig repareras tillfredsställande och alltid står på tur för nya åtgärder. Ett sådant exempel är korsningen mellan Pilsworth Road och Moss Hall Road i den engelska staden Rochdale.

 • 2018-06-20 13:00

  Bitumen Matters fortsätter sin resa runt Europa för att titta närmare på några fler intressanta beläggningsprojekt.

 • 2018-05-21 14:44

  Temat för E&E-eventet är ”Preparing the asphalt industry for the future”.

 • 2018-02-12 16:39

  Nynas arbetar aktivt med kunder och entreprenörer för att uppnå målet att ingen ska skadas på jobbet.

 • 2018-02-12 10:37

  Nynas Bitumen lanserar nu sin nya kundtidning Bitumen Matters. – Ett nytt koncept för att kommunicera med dig!

 • 2017-08-14 12:15

  För sju år sedan lades så kallad tyst asfalt på en bit av E4:an genom Huskvarna för att minska bullernivån. Den har överraskat forskarna med sin hållbarhet.

 • 2017-05-29 13:49

  Eurobitumes uppdrag är att främja en effektiv och säker användning av bitumen. HSE-kommittéen dess arbetsgrupper arbetar aktivt för att ge aktuell vägledning om säker användning av bitumen.

 • 2017-04-28 11:04

  Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

 • 2017-04-12 11:52

  Knowledge on bitumen chemistry and structures is of fundamental importance to understand performance differences of asphalt materials.

 • 2017-02-08 17:09

  När lossningsanläggningen i Harburg planerades och byggdes stod säkerheten högst på agendan. Anläggningen, som är helt automatiserad, har bland annat fallskydd och överfyllningsskydd som i sin tur är kopplade till en databas för dokumentation och kontroll.

 • 2016-12-01 14:43

  När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

 • 2016-11-25 11:02

  Med kallteknik minskar miljöpåverkan. Nu vill Trafikverket öka användningen för att leva upp till kraven på energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser.

 • 2016-11-17 15:38

  Den nyöppnade lossningsanläggningen för bitumen vid Nynas raffinaderi i Harburg i norra Tyskland, är nu i full gång. Det automatiserade systemet ger hög flexibilitet och möjliggör leveranser av bitumenprodukter ur Nynas breda sortiment till kunder i Västeuropa.

NYNAS BITUMEN BITUMEN MATTERS

I Bitumen Matters kan du läsa intervjuer med aktörer i branschen, beskrivningar av nya bitumenrelaterade projekt och best practice, forskningsnyheter rörande bitumen samt frågor som rör säker hantering av bitumen och hållbar utveckling – bland mycket annat.

Du kan även interagera med innehållet på microsajten nynas.com/bitumenmatters.

Ladda ner som pdf.