Nyheter och event

  1. Produkter
  2. Nyheter och event
  3. Referensobjekt
  4. Knowledge tank
  5. Vårt erbjudande
  6. Säkerhet
  7. Vår industri
Bitumen för Vägbeläggning

2018-08-28 10:42

Effektiv lösning för minskat underhåll

I alla kommuner finns åtminstone någon vägsträcka som ständigt kräver underhåll; ytor som aldrig låter sig repareras tillfredsställande och alltid står på tur för nya åtgärder. Ett sådant exempel är korsningen mellan Pilsworth Road och Moss Hall Road i den engelska staden Rochdale.

På ena sidan av den trafiksignalstyrda T-korsningen finns infarten till en 200 hektar stor industripark och på andra sidan ett stenbrott. Korsningen ligger i en strategisk knutpunkt med viktiga på- och avfartsvägar för två motorvägar, M62 och M66, på mindre än en kilometers avstånd. Det gör att korsningen är hårt trafikerad med i första hand mycket tung lastbilstrafik.

Trafikbelastningen under den 20-årsperiod korsningen dimensionerats för har beräknats till cirka 50 miljoner standardaxlar (msa). Det gör den till en av Europas mest trafikerade enfiliga vägsträckor när det gäller mängden kommersiell trafik.

Korsningen fick ny beläggning i form av traditionell varmblandad asfalt för över tio år sedan, men denna försämrades snabbt och uppvisade redan inom två år ett regelbundet underhållsbehov. Detta inkluderade återkommande tidiga skador, stensläpp och spårbildning samt skador på underliggande bindlager.

Efter nästan ett decennium av ständiga reparationer beslutade Rochdales stadsfullmäktige att 2016 försöka hitta en mer långsiktig lösning och se till att korsningen klarade den tunga trafiken utan behov av konstant underhåll.

Lösningen bestod i att den befintliga vägbeläggningen frästes bort och ersattes med först ett geotextillager följt av nytt bind- och slitlager byggda med en mer hållbar asfaltsmassa, Tufflex HD+, från den brittiska entreprenören Hanson.

Vägens utformning krävde en lösning som var anpassad till den tunga långsamtgående trafiken genom korsningen. Efter samtal med Hanson rekommenderades vi Tufflex HD+. Teknisk data visade att beläggningen skulle få en styvhet på 7000 MPa, förklarar Paul McCaffrey, tekniker hos stadsfullmäktige i Rochdale.

Hansons chef för teknisk service för aggregat och asfalt, Jon Sharp, tillägger:
Vi föreslog Tufflex HD+ 20 mm till bindlagret och Tufflex HD+ 14 mm till ytlagret, som är de mest robusta asfaltsmassor vi har, vilket ger den bästa beläggningen för ändamålet.

Tufflex HD+ innehåller Nynas Endura Z2, ett polymerförstärkt Premiumbindemedel för extrema belastningar. Nynas Endura Z ger en väsentligt bättre robusthet, motstånd mot spårbildning och en väldesignad asfaltsmassa. Det gör att man får ett bra skydd mot skador orsakade av tung, långsam trafik 

Medan den är varm hjälper Nynas Endura Z2 till att göra massan mer lättarbetad, vilket möjliggör optimal packning i enlighet med med den unika designen. När massan stelnat hjälper bindemedlet till att skydda de undre lagren från inträngande vatten. Den ger dessutom extra styvhet liksom bibehållen flexibilitet och aktivt motstånd mot den slitande effekt som däcken på tunga lastfordon har när de långsamt svänger i korsningen vid trafikljusen, förklarar Sharp.

Asfalteringen av vägen utfördes under en tvåveckorsperiod i augusti 2016 av Balfour Beatty Living Places som kontrakterade den lokala civilingenjörsfirman J Cooney, vilka i sin tur använde sig av Manchester Road Surfacing. Totalt 1000 ton av Tufflex HD+ levererades från Hansons asfaltsfabrik i Leeds och lades med en Vögele asfaltläggare. Asfalten packades med hjälp av vält med en dödvikt på 12 ton och en 4,5 tons vibrerande vält.

Den här vägsträckan används för en av Europas mest trafikerade industriparker så det är inte konstigt att det har varit problem. Förhoppningen är att vår produkt tillsammans med geotextilen kommer att ge ytan en mycket längre livslängd, menar Sharp.

Det återstår att se hur prestandan blir på lite längre sikt, men hittills håller materialet bra enligt McCaffrey:

– Ett och ett halvt år efter beläggningsarbetet har ännu inget underhållsbehov kopplat till ytans skick framkommit.

 

Ladda ner Bitumen Matters nr 2 som PDF

Läs mer

Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Join Rubber & Tyre industry experts Dr. Kamyar Alavi (Sr Tech Advisor) and Dr. Herbert Fruhmann (Market Manager) to learn how our latest developments can help you reach your sustainability goals – without compromising on performance.

Läs mer om Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Flash update on IEC 60296:2020. The new international standard governing the handling of unused and recycled mineral insulating oils is now in force. Find out what it means for you and your operation, in these short information session which will give you the essential update you need.

Läs mer om Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Webinars

Register and join Nynas' industry experts for a series of webinars and flash updates on key industry trends, new products, technical discussions and much more. Please register with your company email.

Läs mer om Webinars